Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 16. září 2019 v Teplé

Seniorátní a sborové věci:

 • Ve sboru Domažlice již nastoupil bratr farář Daniel Freitinger, instalace proběhne 24. 11. 2019
 • Synodní rada
  • schválila volbu bratra faráře Petra Tomáška v Chebu na období do února 2020
  • potvrdila volbu bratra faráře Miroslava Hamariho v Korandově sboru
  • potvrdila způsobilost k ordinované službě sestry Dariny Majdúchové
 • V Chodově byl zvolen kurátorem bratr Jan Nedvěd
 • V Nejdku rezignoval kurátor, bratr Petr Mikschik
 • Seniorátní výbor doporučuje žádost sboru v Černošíně o podporu z fondu solidarity
 • Dle sdělení ústředí provede výpočet výše příspěvku do PF centrálně ústředí pro všechny sbory
 • Jsou navrženy nové bohoslužebné formuláře (agenda) a jsou ve sdělení – názory z každého sboru prosíme do konce října (viz Sborová zásilka 4/2019 – srpen)
 • Jménem Mikuláše Zoubka žádáme sbory o zaslání seznamu konventuálů do konce září
 • Byly rozděleny dary z Partnerhilfe
 • Bratr senior udělil studijní volno bratru Petru Tomáškovi a rozdělil pololetní odměny duchovním
 • Darovací smlouvy mikroprojektů jsou předány a podepsány
 • Žádost sboru v Rokycanech o podporu projektu „Otevřená zahrada“ z DARP, SV doporučuje
 • Seniorátní výbor, vzhledem k faktu, že žádostí o podporu z DARP je stále více a prostředky, o které se žádá, celkově dosahují značné výše, doporučuje sborům vždy pečlivě zvážit, zda není možné adekvátní podporu získat mimo církev
 • Otevření budovy stacionáře s modlitebnou v Přešticích proběhne 20. 10. 2019 od 15 hodin
 • Celocírkevní setkání Jeronýmovy jednoty uspokojilo plně požadavky našich sborů
 • Seniorátní výbor se příště sejde 21. 10. 2019 v 15.00 v Chrástu

Z pověření SV zaznamenal Josef Beneš


Všem poslancům 1. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

Ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve čl. 27 – 29 a Jednacího a volebního řádu, oddíly A, C, F svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu ve spolupráci s předsednictvem konventu

1. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 9. listopadu 2019 v 9.30 do FS ČCE v Přešticích

S bratrským pozdravem

Miroslav Hamari, senior

Josef Beneš, seniorátní kurátor