Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 21. června 2021 v Karlových Varech

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SR schválila povolací listinu br. Radka Matušky – na 1 rok. Br. Matuška zaslal žádost o jmenování za faráře.
 • Ve sboru v Černošíně proběhla volba farářky Juliany Hamariové na poloviční úvazek na dva roky.
 • Pověření ke službě laických členů SV proběhne během září. Místo bude určeno (Teplá či Kynšperk).
 • Regionální sbor – proběhlo setkání chebského, mariánskolázeňského a ašského sboru. Společně hovořili o možnosti vytvoření jednoho (regionálního?) sboru.
 • Účast pastorálních konferencí – účast je součástí dalšího povinného vzdělávání. Prosíme kazatele o pravidelnou účast na pastorálních konferencích.
 • Příští jednání SV bude 20. září v Novém Sedle od 17 hodin.

Hospodářské věci

 • Rozdělení daru z Plauen – 50 000,– Kč sbor Aš (spoluúčast na opravě v Hranicích), na opravu Zhořce – 25 000,– Kč (spoluúčast), Nejdek – na nákup uhlí – 25 000,– Kč. Chrást – chráněné bydlení (spoluúčast) – dar nepřidělen.
 • Sbírky:

  • Sbírka pro Diakonii – proběhla o svatodušních svátcích, je třeba odeslat do konce června na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 911120xxxx.
  • Celocírkevní repartice – odvést do konce června ½ částky na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 918100xxxx.
  • Seniorátní repartice – odvést do 10. června ½ částky na seniorátní účet 800 563 389/0800, VS 900xxxx.
  • Sbírka Solidarity sborů – je třeba provést v průběhu června a do konce července odvést na účet 478 496 973/0300, VS: 919200xxxx.

Různé

 • SV nabízí možnost nastavit přeposílání zásilek sborového mailu na osobní adresy. Prosíme, zašlete mailovou adresu (na kterou chcete zásilky zasílat) br. Markovi Sterzikovi (marek.sterzik@gmail.com).
 • Výročí 90 let kostela v Merklíně – oslava proběhla, dobře navštívena, pozitivní ohlasy.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky: SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady, xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol