Pozvání k modlitbám za západočeský seniorát

Milí bratři a milé sestry,

rádi bychom vás pozvali k  modlitbám za budoucnost našich sborů.

Jak víte, naše sbory se ocitají před velkou výzvou – nést evangelium tomuto světu i přes to, že si své duchovní pastýře, kazatele budeme muset zaplatit z vlastních prostředků.

Některé sbory to zvládnou bez potíží, jiné to vnímají jako ohrožení vlastní existence.

Jsme však navzájem propojeni   jako údy jednoho těla, dohromady tvoříme církev Kristovu. I jako sbory v našem seniorátu.

Je tedy dobré, abychom se navzájem nesli. Ať už naše cesta do budoucnosti bude jakákoli.

Přijměte prosím pozvání k modlitbám. K přímluvám jedni za druhé.

Nabízíme toto formou Modlitební iniciativy. Na webových stránkách, které pro nás vytvořil br. Marek Sterzik, budou vyvěšována jednotlivá témata. Prosíme, abyste se zapisovali do tabulky, kde vyznačíte, v jaký čas se budete modlit. Ať už sami či jako společenství.

Časově je tato iniciativa navržena do svatodušních svátků, tedy po celou dobu velikonoční.

Věříme, že touto cestou budeme moci zakoušet, že nejsme v naší situaci sami a že budeme zakoušet Boží vedení.

Seniorátní výbor

Téma na modlitby:

  1. Přechod našeho sboru i sousedních sborů na samofinancování.
  2. Plánovaný vznik Regionálního sboru Chebsko – týká se sborů Cheb + Aš + Mariánské Lázně   čas, způsob. A zda vůbec.
  3. Moudrost pro staršovstva sborů a seniorátní výbor v této neobvyklé době. Za moudrost Ducha svatého pro vedení naší církve – plánování a realizace změn.

Adresa webových stránek: modlitby.krestanstvo.cz.

(V příloze najdete verzi pro tisk.)