Sdělení představenstva Jeronýmovy jednoty z 26. května 2022

Představenstvo JJ Západočeského seniorátu ČCE

Všem sborům připomínáme, sdělujeme, že do 31. 5. 2022 probíhá opět sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu a prosíme, věnujte jí velkou pozornost. Shromáždění zástupců sborů k projednání výsledků sbírky darů a rozdělení finančních prostředků proběhne 18. 6. od 9.30 v Korandově sboru v Plzni. Vyšlete, prosím, na toto jednání své zvolené zástupce!

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 20. dubna 2022 v Mariánských Lázních

Sborové a seniorátní záležitosti

  • SR potvrdila volbu Pavla Knorka ve sboru v Sokolově do r. 2028 na 100% úvazek.

Setkání mládeže s volbou SOM

Srdečně zveme naše mládežníky na setkání mládeže s volbou SOM (seniorátního odboru mládeže), které se koná v sobotu 4. června 2022 ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Mariánských Lázních v Lidické ulici č. 189/16.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 21. února 2022 v Chodově u Karlových Varů

Sborové a seniorátní záležitosti

  • Na synodní radu byla odeslána žádost o vydání pokynu k volbě br. far. P. Knorka v Sokolově (2022–2028) a br. far. M. Zikmunda (2022–2026) v Karlových Varech a Chodově. Volebního shromáždění v K. Varech a Chodově se za SV zúčastní br. David Braha.

Rozpis plateb v roce 2022

FS ČCE:
 
Seniorátní repartice Celocírkevní repartice
  Poukázat na účet synodní rady

Platební kalendář

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 17. ledna 2022 ve Kdyni na Šumavě

Sborové a seniorátní záležitosti

  • Synodní rada potvrdila volbu ses. far. Heleny Hamariové v Plzni – Korandově sboru a br. far. Daniela Matouše ve sboru v M. Lázních.

  • Synodní rada potvrdila br. Otu Tichého jako pastoračního pracovníka v Merklíně.

  • Synodní rada schválila sloučení sborů Kralovice a Chrást.

Usnesení 3. zasedání 38. konventu Západočeského seniorátu, které se konalo dne 6. 11. 2021 v Chodově u Karlových Var

1/ PŘIPOMENUTÍ ZESNULÝCH

2/ USTAVENÍ KONVENTU

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. listopadu 2021 v Novém Sedle

Sborové a seniorátní záležitosti

  • Synodní rada potvrdila volbu br. far. Ondřeje Pellara ve sboru v Rokycanech.

  • Synodní rada vydala pokyn k volbě pro ses. far. Helenu Hamariovou v Plzni Korandově sboru.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 24. října 2021 v Kynšperku n. O.

Sborové a seniorátní záležitosti

  • Ve třech sborech našeho seniorátu proběhly volby kazatelů: v Černošíně – ses. far. Juliana Hamariová, v Mariánských Lázních – br. far. Daniel Matouš, v Rokycanech – br. far. Ondřej Pellar.

  • Farní sbor ve Stříbře je od 1. 10. administrován z Plzně – Korandova sboru (br. senior M. Hamari).

Svolání konventu 2021

Seniorátní výbor Západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Anglické nábřeží 13, 301 00 Plzeň

Všem poslancům 3. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

Ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve čl. 27–29 a Jednacího a volebního řádu oddíly A, C, F svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu ve spolupráci s předsednictvem konventu

Stránky