Správa seniorátu

Adresa seniorátu Seniorátní výbor, Anglické nábř. 13, 301 50 Plzeň
Telefon
377 327 073
E-mail zapadocesky-seniorat@evangnet.cz
47724242
ČÚ 800563389/0800

Členové seniorátního výboru:

Funkce: Jméno: Sbor:
Senior Miroslav Hamari Plzeň, Korandův sbor
Kurátor David Braha Sokolov, KS Kynšperk
Náměstek seniora Jan Satke Přeštice
Náměstek kurátora Jan Polinský Teplá
1. náhradník za faráře Martin T. Zikmund Karlovy Vary
2. náhradník za faráře Daniel Matouš Mariánské Lázně
1. náhradník za presbytery Martin Krejčí Horní Slavkov
2. náhradník za presbytery Marek Sterzik Horní Slavkov

Poradní odbory:

Poradní odbor či komise: Předseda: Sbor:
PO teologický Martin T. Zikmund Karlovy Vary
  Daniel Freitinger Domažlice
PO pro misii a evangelizaci Marek Sterzik Horní Slavkov
PO pro křesťanskou službu <momentálně neobsazen>
PO pro práci s dětmi Marek Sterzik Horní Slavkov
PO pro práci s mládeží Lukáš Král Kdyně
  Aleš Rosický Teplá
PO hymnologický Jan Esterle Chrást
PO hospodářský Lubomír Kovář Karlovy Vary
PO stavební Zbyněk Wolf Domažlice
PO pro práci s laiky Josef Beneš Plzeň, Korandův sbor

Poznámka: SV uvítá další pracovníky jednotlivých poradních odborů. Zájemci nechť se hlásí buď na adrese SV či přímo u předsedy daného odboru.