Správa seniorátu

Adresa seniorátu Seniorátní výbor, Zahradní 898/33, 360 01 Karlovy Vary
Telefon
736 500 708
E-mail zapadocesky-seniorat@evangnet.cz
47724242
ČÚ 800563389/0800

Členové seniorátního výboru:

Funkce: Jméno: Sbor:
Senior Martin T. Zikmund Karlovy Vary
Kurátor David Braha Sokolov, KS Kynšperk
Náměstek seniora Daniel Freitinger Domažlice
Náměstek kurátora Jan Polinský Teplá
1. náhradník za faráře Pavel Knorek Sokolov
2. náhradník za faráře Radek Matuška Horní Slavkov, Podbořany, Ostrov, Nejdek
1. náhradník za presbytery Martin Krejčí Horní Slavkov
2. náhradník za presbytery Marek Sterzik Horní Slavkov

Poradní odbory:

Poradní odbor či komise: Předseda/člen: Sbor:
PO teologický Daniel Freitinger Domažlice
  Jan Satke Přeštice
PO pro misii a evangelizaci Marek Sterzik Horní Slavkov
PO pro křesťanskou službu <momentálně neobsazen>
PO pro práci s dětmi Marek Sterzik Horní Slavkov
PO pro práci s mládeží Aleš Rosický Teplá
  Lukáš Král Kdyně
PO hymnologický Jan Esterle Chrást
PO hospodářský Lubomír Kovář Karlovy Vary
PO stavební Zbyněk Wolf Domažlice
PO pro práci s laiky Josef Beneš Plzeň, Korandův sbor
PO pro přeshraniční spolupráci Vlasta Groll Cheb
  Jan Satke Přeštice

Poznámka: SV uvítá další pracovníky jednotlivých poradních odborů. Zájemci nechť se hlásí buď na adrese SV či přímo u předsedy daného odboru.