Pravidla pro mikroprojekty

Pravidla Západočeského seniorátu ČCE pro rozdělování prostředků na tzv. Mikroprojekty platná od 1. ledna 2023

SV přijal následující pravidla rozdělování, vychází přitom ze Směrnice GRANTOVÝ SYSTÉM ČCE, kde je v čl. 7, odst. 2 uvedeno

O přidělení finančních prostředků na mikroprojekty rozhoduje příslušný seniorátní výbor podle svého uvážení a vlastních pravidel, která přiměřeně respektují rámcové zásady pravidel grantového systému na celocírkevní úrovni.