Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 13. března 2023 v Chrástu

TERMÍNY

Neděle 2. dubna – Matuška v KV a v Chodově, Zikmund v Nejdku a Jáchymově.

Středa 5. dubna – bohoslužba Diakonie + setkání s ředitelkou Diakonie Západ (senior).

Středa 19. dubna – schůze SV v Nejdku a vizitace sboru.

Neděle 7. května – Plzeň – Západní sbor, ranní bohoslužby a rozhovor se staršovstvem, podvečerní nešpory v rámci oslav svobody (senior).

Středa 10. května – schůze SV v Plzni – Korandově sboru a vizitace sboru.

Sobota 17. června – Česko-německý sborový den „Čerpat z plnosti“ – plakát hotov (chybí odkaz na česko-německé bohoslužby se sv. VP).

Středa 21. června – schůze SV – návrh: Rokycany.

PRESBYTERNÍ KONFERENCE

Jarní se neuskuteční, příště bude na jednotlivých sborech, které budou povzbuzeny k volbě svého tématu, které bude zajímavé i pro nás ostatní.

ZÁSTUP V ČERNOŠÍNĚ

Černošín (po Velikonocích 3 měsíce), z důvodu studijního volna sestry farářky ji bude zastupovat bratr farář Miroslav Hamari z Plzeňského Korandova sboru.

HOSPODÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Evidenční dotazníky a výkazy hospodaření (do 15. 3. sbory, do 20. 4. seniorát autorizuje).

Rozpis plateb lze sledovat i na seniorátním webu.

https://zapadocesky-seniorat.evangnet.cz/rozpis_plateb_2023

Seniorátní web se postupně aktualizuje. Lze zasílat pozvánky či záznamy z akcí i s fotkami.
Hlavní správce: Pavel Řezníček, lze se s ním domluvit na spolupráci.

Přejeme požehnané svátky Velikonoční všem v našem seniorátu

Zapsal: Radek Matuška