Svatodušní seniorátní dopis

Předmět: [ZSsbory] Svatodušní seniorátní dopis
Od: "Martin T. Zikmund"
Datum: 23. 05. 23 21:45

Milé sestry, milí bratři v našem západočeském seniorátu,

před svatodušní a trojiční nedělí

si Vám dovoluji poslat seniorátní dopis a pozdravit Vás. Dopisy patřily už v první církvi ke standardní formě komunikace a vzájemného povzbuzení a vzdělání ve víře. Jakkoli dnes si píšeme SMS, volíme kratší a rychlejší formu sdílení, přece alespoň v církvi nemusíme zcela rezignovat na epistulární kulturu. A to už proto, že apoštolské dopisy jsou pro nás stále normativní a inspirativní. O jednom z nich, Jakubově listu, zajímavě pohovořil při pondělní pastorální konferenci v Přešticích bratr Jan Krejčí, jeden z našich výpomocných kazatelů.

Tento dopis, jakož i ty předchozí, je jen pokus nás propojit. Prosím, myslete na nás v modlitbách, od čtvrtka do soboty probíhá v Praze synod ČCE.

Pán Bůh Vás všechny opatruj a veď!

Martin T. Zikmund
evangelický farář v Karlových Varech a Chodově
senior západočeského seniorátu ČCE
Zahradní 33, Karlovy Vary, 360 01

Svatodušní seniorátní dopis

Zacharjáš 2:9 Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho.

Milí přátelé v Kristu, bratři a sestry, potřetí a nejspíš naposledy se na Vás obracím v tomto církevním roce, nejprve to bylo před Vánoci, následně před Velikonoci, a nyní před svatodušními svátky. Svatodušní svátky jsou nazývány také „narozeniny církve“. To je dostatečný důvod, abychom tyto svátky nezanedbávali. Zejména když nám připomínají znovuzrození pro Boží království.

V souvislosti Letnic si víc a víc smíme uvědomovat, jak potřebujeme jeden druhého. Na rozdíl od stavitelů Babylonské věže. Společenství církve je darem i úkolem. Má krytí nejvyšší, neboť náš Pán je hlavou církve.

Před pár dny – v neděli Exaudi – jsme se v Chodově setkali zástupci šesti sborů Karlovarska a sešlo se nás přes 70. Bylo to – věřím, že nejen pro mne – povzbudivé shromáždění. A to jak v kostele pod Slovem Božím a při vysluhování svaté večeře Páně, tak na sborové zahradě, kde jsme se ještě mohli sdílet při občerstveni. Děkuji chodovským za skvělou organizaci i sboru Horní Slavkov/Nové Sedlo za hudební přínos. I kolegovi bratru Radku Matuškovi za kooperaci. Zároveň v týž den mohlo staršovstvo přeštického sboru složit svůj slib předsedovi shromáždění br. konsenioru Danielu Freitingerovi z Domažlic. Každá ochota se takto nezištně nasazovat pro církev nemůže nebýt z Ducha svatého. Kéž nás jeho oheň zasáhne všechny! Holubice

Přijď již, Duchu svatý, přijď k nám a srdce naše těš ty sám, buď stále naším učitelem. Čiň si z nás sluhy pravdivé, rozněcuj v srdcích světlo své, zažehni nás svým svatým ohněm, dej naší slabé víře vzkvést! Tys vládce náš, buď tobě čest! (577, NZ)

Jsou nejspíš témata, která s námi hýbou a která nestačíme zatím dostatečně prodiskutovat. Dokonce témata, která by nás mohla dělit, anebo jen zdánlivě dělit. Rád bych požádal, abychom nerezignovali na společnou diskusi. Postupně se rodí, vzniká Poradní odbor pro vzdělávání laiků, který by mohl nabídnout platformu, abychom leccos stihli v bratrské konzultaci probrat. Nepředpokládejme automaticky, že nemůžeme dospět ke konsensu. Naopak, prosím, vycházejme z předpokladu, že vše, na čem nám záleží, není jen naší soukromou věcí, ale týká se i ostatních. A je-li to závažné, není na místě couvat, ale spíše se o dobrou věc zasazovat.

Rozhovor nás nečeká jen uvnitř seniorátu, ale také ve vztahu k naším německým spoluvyznavačům přes hranice. V sobotu 17. června smíme po mnoha letech opět navštívit společný Česko-německý sborový den, tentokrát v  Selbu (10.00–17.15). Připraven bude za velkého úsilí (nejen) našich hostitelů program pro všechny generace – oboujazyčně. Celý den by měl vyústit ve společnou česko-německou bohoslužbu s vysluhováním sv. Večeře Páně. Pokorně prosím každý sbor, aby vyslal aspoň jedno auto do Selbu. Jsme takřka všichni přetíženi, ale i tak snad bude možné, aby se to povedlo – ke cti a slávě našeho Pána. Ze stejného důvodu se již předtím sejdou pěvecké sbory a jednotliví pěvci našich sborů ke společnému zpívání v neděli 11. června v Domažlicích.

Plamen Děkuji Vám a přeji vše dobré shůry,

jakož i bratrsky zdravím

Martin T. Zikmund,

senior západočeského seniorátu.