Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 14. prosince 2020 v Plzni – Korandově sboru

Přítomni: Hamari, Satke, Beneš, Braha, Kovář, Krejčí

Omluveni: Matouš, Polinský

Seniorátní a sborové věci:

 • Seniorátní výbor obdržel souhlas s funkcí pastoračního pracovníka pro Ottu Tichého

 • Synodní rada potvrdila opakované volby K. Šimra (66% v Chrástu od 1. 10.) a Lukáše Krále (od 1. 9. 20 do 31. 12. 22 na 33% úvazku)

 • Bratr senior oznámil Synodní radě, že seniorátní výbor souhlasil se zrušením kazatelské stanice Trpísty

 • Synodní rada plánuje návštěvu našeho seniorátu k projednání otázky pomoci našim sborům

 • Bratr senior potvrdil žádosti našich sborů o podporu z DARP a zaslal je na SR

 • Děkujeme sborům, které zaslaly vyúčtování realizovaných mikroprojektů, a připomínáme tuto povinnost sborům, které dosud potřebné podklady nepředaly

 • Bratři Satke a Freitinger připravují vzdělávání laiků, sbory budou včas informovány

 • Synodní rada chce, aby byla provedena průzkumná volba SR

 • Redakce časopisu Český bratr prosí o vyhledávání a doporučení mladých sester a bratří, kteří by mohli být přispěvateli časopisu

 • Seniorátní výbor doporučuje sborům prostudování podkladů Pavla Pokorného pro tvorbu Rozvojového plánu sboru, který se má na úrovni sborů vytvořit pro šestileté období (viz sdělení Synodní rady na webových stránkách církve)

 • Konvent se uskuteční pravděpodobně 16. 1. 2021 netradičním způsobem – on line prostřednictvím internetu. Předsednictvo konventu a seniorátní výbor budou mít 19. 12. zkoušku přenosu on line za účelem rozhodnutí o možnostech takového způsobu jednání. Následně budou zaslány potřebné pokyny

 • Bratr senior Hamari napsal a přečetl pastýřský pozdrav do Diakonie, jako povzbuzení a poděkování za práci Diakonie v této těžké době

 • Platební kalendář pro sbory bratr Kovář rozdá v lednu po konventu

Z pověření SV
sestavil Josef Beneš