Dopis konventuálům: Konvent se přesunuje na sobotu 16. ledna

Vážené poslankyně a poslanci 38. konventu Západočeského seniorátu,

původně se měl náš konvent konat 7. listopadu v Chodově, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci byl odložen. Předsednictvo konventu a seniorátní výbor měli společnou schůzi a rozhodli jsme, že nový termín pro konvent je v sobotu 16. ledna 2021. Bude-li možnost ho uspořádat klasickou formou, pak se sejdeme tento den v 9.30 v Chodově. Pokud to však protiepidemiologická opatření neumožní, tak se sejdeme týž den v sobotu 16. ledna od 9.30 online. Mrzí nás to stejně jako vás, nicméně kvůli větší náročnosti na přípravu musíme být na tuto možnost připraveni s větším předstihem.

Začátkem ledna vám pošleme e-mail s definitivním oznámením, zda konvent proběhne klasickým způsobem v Chodově nebo online. Online forma je pravděpodobnější, a proto na ni musíme být připraveni. V tom případě vám pak pošleme odkaz na platformu Microsoft Teams, pomocí které konvent uskutečníme. Volby proběhnou také online na vhodné platformě se zaručenou tajností voleb. Konkrétnější instrukce dostanete v lednu. Poraďte se ve sborech, jakým způsobem se na konvent připojíte. Můžete se připojit každý ze svého počítače, notebooku, tabletu či chytrého telefonu. Pokud však máte pocit, že to sami nezvládnete, můžete v den konventu zajít za jiným konventuálem z vašeho sboru či ze sousedního sboru a ke konventu se připojíte společně z jeho zařízení. I v případě, že bude více poslanců připojeno přes jedno zařízení, mohou hlasovat odděleně a tajně, tj. nepřijdou o svůj hlas. Nabízíme také dva technické poradce, se kterými můžete vše konzultovat:

David Braha (pro severní část seniorátu) – tel.: 605 295 807

Drahomír Rychecký (pro jižní část seniorátu) – tel.: 778 023 908

Vzhledem k absolutně bezprecedentní epidemiologické situaci nemá ani předsednictvo dostatek zkušeností, aby mohlo zaručit zcela bezproblémový průběh online jednání. Chtělo by touto cesto oslovit jednotlivé sbory, aby našli osobu, která poslancům pomůže řešit případné problémy (spuštění MS Teams, otevření hlasovacích dokumentů, atp.), případně se obrátili na předsednictvo konventu, které se pokusí vymyslet řešení. Abychom zajistili maximální podporu, nabízíme také jakési „školení“, jak bude probíhat online jednání konventu na platformě Microsoft Teams, kde vyzkoušíte kvalitu svého připojení, bude vysvětlen způsob vedení konventu, hlasování tajné/aklamací. Toto dobrovolné školení konventuálů proběhne online v sobotu 9. ledna od 9.30 na platformě Microsoft Teams. V případě, že se dobrovolného školení nebudete moci zúčastnit a přesto byste chtěli výše uvedené věci vyzkoušet, prosím, napište na předsednictvo konventu. Podle zájmu, když tak vymyslíme další možnost. Konkrétnější informace, jak se můžete účastnit tohoto školení, dostanete později.

Omlouváme se za komplikace, které vám online-konvent může přinést. Jsme tím zaskočeni podobně jako vy, ale musíme to nějak vyřešit. Synodní rada nám napsala, že konventy musí proběhnout do konce ledna.

S přáním pokojných vánočních svátků a všeho dobrého v novém roce 2021 za předsednictvo konventu a seniorátní výbor Mikuláš Zoubek.

Vánoce 2020