Sdělení představenstva Jeronýmovy jednoty z 26. května 2022

Představenstvo JJ Západočeského seniorátu ČCE

Všem sborům připomínáme, sdělujeme, že do 31. 5. 2022 probíhá opět sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu a prosíme, věnujte jí velkou pozornost. Shromáždění zástupců sborů k projednání výsledků sbírky darů a rozdělení finančních prostředků proběhne 18. 6. od 9.30 v Korandově sboru v Plzni. Vyšlete, prosím, na toto jednání své zvolené zástupce!

Důležité termíny

Do 17. 4. byl termín pro předložení žádostí o dar z celocírkevní JJ.
Do 8. 5. byl termín pro předložení žádosti o dar ze seniorátní kvóty JJ.
Do 31. 5. probíhá sbírka JJ.
Do 6. 6. předložte hlášení o sbírce darů JJ br. Josefu Benešovi e-mailem – adresa níže.
Do 10. 6. poukažte vybranou částku darů JJ na účet seniorátního výboru čís. 800563389/0800, variabilní symbol 600xxxx (xxxx je číslo sboru).
18. 6. jednání seniorátního shromáždění JJ – Plzeň, Korandův sbor, 9.30!

POZOR!!! V hlášení, které zašlete do termínu 6. červen 2022, jako každý rok uveďte tyto údaje:

Počet členů sboru …………………
Počet dárců …………………
Počet letáků …………………
Sbírka darů JJ …………………
Sbírka Hlavní dar lásky …………………

Kontakt na předsednictvo JJ

Adresa Josef Beneš
Na Lukách 318/4
312 00 Plzeň
E-mail jos.ben@seznam.cz
Telefon 602 442 472

Milé sestry a milí bratři, ještě jednou prosíme, věnujte velkou pozornost sbírce darů JJ. Bylo by dobré, aby letošní sbírka byla minimálně tak velká jako v loňském roce. Děkujeme Vám všem za obětavost.

S bratrským pozdravem

Josef Beneš