Občasník POEMu – listopad 2014

Občasník poradního odboru evangelizačního a misijního za listopad 2014 je k dispozici ke stažení.

Občasník šiřte svobodně, dle vlastního uvážení.

Štítky: