Seniorátní sdělení

Na této stránce se můžete seznámit se sděleními seniorátního výboru, což jsou většinou zpávy z jeho jednání nebo pokyny pro sbory a kazatele.

Najdete zde i jiné zprávy, jako např. sdělení předsednictva konventu nebo Jeronýmovy jednoty.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 21. června 2021 v Karlových Varech

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SR schválila povolací listinu br. Radka Matušky – na 1 rok. Br. Matuška zaslal žádost o jmenování za faráře.
 • Ve sboru v Černošíně proběhla volba farářky Juliany Hamariové na poloviční úvazek na dva roky.
 • Pověření ke službě laických členů SV proběhne během září. Místo bude určeno (Teplá či Kynšperk).
 • Regionální sbor – proběhlo setkání chebského, mariánskolázeňského a ašského sboru. Společně hovořili o možnosti vytvoření jednoho (regionálního?) sboru.

Pozvánka na presbyterní konferenci o regionálních sborech 2. 10. 2021

Sestry a bratři, vážení přátelé,

zveme Vás na presbyterní konferenci, která se bude konat dne 2. 10. 2021 od 9.30 v Korandově sboru v Plzni.

Protože se v organizaci církve dějí věci, kterým chceme společně více porozumět, bude, po dohodě se seniorátním výborem, tématem:

Regionální sbory aneb „Jest co nového pod sluncem?“

Svými příspěvky poslouží zástupci SV, bratři z našeho seniorátu, a předpokládáme, že proběhne kvalitní diskuse.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 17. května 2021 v Teplé

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV souhlasí s volbou farářky Juliany Hamariové na sbor v Černošíně – na dva roky, úvazek 0,5 a souhlasí s předloženou povolávací listinou.

 • SV projednal osobní dopis br. Jiřího Marvana.

 • SV projednal situaci obsazení kazateli v Mariánských Lázních a Chebu.

 • SV souhlasí se sloučením sborů Chrást a Kralovice.

Pozvání k modlitbám za západočeský seniorát

Milí bratři a milé sestry,

rádi bychom vás pozvali k  modlitbám za budoucnost našich sborů.

Jak víte, naše sbory se ocitají před velkou výzvou – nést evangelium tomuto světu i přes to, že si své duchovní pastýře, kazatele budeme muset zaplatit z vlastních prostředků.

Některé sbory to zvládnou bez potíží, jiné to vnímají jako ohrožení vlastní existence.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 19. dubna 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Schválena žádost o jmenování br. far. Luďka Korpy za faráře ve sboru Plzeň Západ (ekvivalent volby ve sborovém shromáždění v současné situaci).
 • Schválena žádost o dispens pro volbu staršovstva ve FS ČCE v Teplé.
 • Nový zpěvník – SV doporučuje objednat více kusů, než je aktuálně potřeba (není jisté, zda bude možnost dotisku).
 • Nová dozorčí rada Diakonie Západ – schválena dle našeho návrhu.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. března 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Pro práci v poradních odborech byli pověřeni – Daniel Freitinger – PO teologický, Aleš Rosický – PO pro mládež.

 • Prosíme sbory, aby dodržovaly limit počtu účastníků bohoslužeb – chodí kontroly, byly již uděleny stotisícové pokuty (ŘKC)!

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. února 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV jednal v novém složení. Synodní rada potvrdila volbu D. Brahy za seniorátního kurátora a J. Polinského za náměstka seniorátního kurátora. Účastnil se i nově zvolený náhradník Marek Sterzik.

 • Děkujeme mnohokrát za službu br. Josefu Benešovi, který zastával místo seniorátního kurátora.

 • Bohoslužby v uzavřených okresech kvůli covidu se mohou konat, nebyly zakázány.

 • Sborová shromáždění se až do odvolání synodní radou nebudou konat.

Usnesení konventu 2020

Usnesení konventu Západočeského seniorátu přijatá na 2. zasedání XXXVIII. konventu

(které se konalo v sobotu 16. ledna 2021 online)

Dopis konventuálům: Konvent se přesunuje na sobotu 16. ledna

Vážené poslankyně a poslanci 38. konventu Západočeského seniorátu,

původně se měl náš konvent konat 7. listopadu v Chodově, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci byl odložen. Předsednictvo konventu a seniorátní výbor měli společnou schůzi a rozhodli jsme, že nový termín pro konvent je v sobotu 16. ledna 2021. Bude-li možnost ho uspořádat klasickou formou, pak se sejdeme tento den v 9.30 v Chodově. Pokud to však protiepidemiologická opatření neumožní, tak se sejdeme týž den v sobotu 16. ledna od 9.30 online. Mrzí nás to stejně jako vás, nicméně kvůli větší náročnosti na přípravu musíme být na tuto možnost připraveni s větším předstihem.

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 14. prosince 2020 v Plzni – Korandově sboru

Přítomni: Hamari, Satke, Beneš, Braha, Kovář, Krejčí

Omluveni: Matouš, Polinský

Seniorátní a sborové věci:

 • Seniorátní výbor obdržel souhlas s funkcí pastoračního pracovníka pro Ottu Tichého

 • Synodní rada potvrdila opakované volby K. Šimra (66% v Chrástu od 1. 10.) a Lukáše Krále (od 1. 9. 20 do 31. 12. 22 na 33% úvazku)

 • Bratr senior oznámil Synodní radě, že seniorátní výbor souhlasil se zrušením kazatelské stanice Trpísty

Stránky