Rozpisy plateb

Rozpis plateb v roce 2023 – platební kalendář

Celocírkevní repartice

– poukázat na účet synodní rady

Platby na seniorátní účet

Do 13. března 2023 – odvod sbírky na podpůrný fond

Do 5. června 2023 – odvod darů Jeronýmovy jednoty

Do 10. června 2023 – odvod poloviny seniorátních repartic

Do 20. listopadu 2023 – odvod druhé poloviny seniorátních repartic

Variabilní symboly pro rok 2023

– vždy u platby variabilní symbol a číslo sboru

400 – dary

600 – dary Jeronýmovy jednoty

700 – mikroprojekty

Rozpis plateb v roce 2022

FS ČCE:
 
Seniorátní repartice Celocírkevní repartice
  Poukázat na účet synodní rady

Platební kalendář