Seniorátní listy

K rozhodnutí synodu stran požehnání homosexuálním párům

Předmět: [ZSsbory] K rozhodnutí synodu stran požehnání homosexuálním párům
Od: "Martin T. Zikmund"
Datum: 30. 05. 23 17.58

Milí bratři a sestry,

když jsem Vám psal před pár dny list ke svatodušní neděli, nečekal jsem, že nastane podnět, abych Vás oslovil znovu.

Svatodušní seniorátní dopis

Předmět: [ZSsbory] Svatodušní seniorátní dopis
Od: "Martin T. Zikmund"
Datum: 23. 05. 23 21:45

Milé sestry, milí bratři v našem západočeském seniorátu,

před svatodušní a trojiční nedělí

si Vám dovoluji poslat seniorátní dopis a pozdravit Vás. Dopisy patřily už v první církvi ke standardní formě komunikace a vzájemného povzbuzení a vzdělání ve víře. Jakkoli dnes si píšeme SMS, volíme kratší a rychlejší formu sdílení, přece alespoň v církvi nemusíme zcela rezignovat na epistulární kulturu. A to už proto, že apoštolské dopisy jsou pro nás stále normativní a inspirativní. O jednom z nich, Jakubově listu, zajímavě pohovořil při pondělní pastorální konferenci v Přešticích bratr Jan Krejčí, jeden z našich výpomocných kazatelů.

Seniorátní velikonoční list 2023

Milí bratři a sestry ve sborech
západočeského seniorátu ČCE,

zdravím Vás přáním pokoje a radosti ve jménu našeho Pána, jemuž všichni nedokonale sloužíme a od něhož jsme si všichni předtím nechali a necháváme dokonale posloužit. On je naše spása, záštita, pavéza, hrad přepevný. V Něm je naše radost, jistota i budoucnost.

„Zvítězil Beránek náš, následujme jej!“

To je heslo Jednoty bratrské – Beránek s korouhví.

Korouhev se dříve nosila v čele zástupu poutníků či vojáků, aby věděli, kam jít. Beránek Boží nám ukazuje cestu i dnes.