Sdělení seniorátního výboru ze 17. září 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 17. září 2018 v Novém Sedle

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Osobní věci

 • Bratr emeritní farář Ladislav Szabó se chystá na druhou těžkou operaci, myslete na něj ve svých přímluvách.
 • Bratr Petrlík ze sboru v Aši a bratr Kantor ze Západního sboru požádali o ordinaci výpomocného kazatele, složili zkoušky u SR a budou ordinováni. Předem děkujeme za jejich službu.

Sborové věci

 • Bratr Tomášek byl zvolen za faráře ve sboru Cheb do 31. 8. 2019.
 • Synodní rada potvrdila volbu bratří farářů Vokouna na úvazku v Domažlicích do konce července 2019, Kučery v Aši do 31. 12. 2021, sestry Heleny Hamariové v Plzni – Korandově sboru do 30. 11. 2021 a opakovanou volbu bratra Boba Ogoly v Nejdku do 31. 8. 2020.
 • Nájemní smlouvu na byt faráře z Mariánských Lázní odeslal bratr senior na synodní radu.

Seniorátní a celocírkevní věci

 • Konvent našeho seniorátu se bude konat 10. 11. 2018 v Teplé, začátek je v 9.30 – viz též příloha sdělení – oficiální svolání konventu.
 • Na rok 2019 je částka na Mikroprojekty pro náš seniorát 83.147,– Kč. O dalším postupu budeme informovat.
 • Na konvent je potřeba navrhnout členy a náhradníky oblastních pastýřských rad.
 • Posouzení stavu majetku pro SR bylo třeba odeslat do konce září bratru Francouzovi.
 • Dne 29. září byl poslední termín pro odeslání dotazníku konventu.
 • SR připravuje 3. díl publikace „Církev v proměnách času“.
 • Příští jednání SV bude v Černošíně 15. 10. 2018 v 15 hodin.
 • Podzimní presbyterní konference bude zaměřena, v souvislosti se vzrůstající výši celocírkevních repartic a s dokumenty o strategii církve, na činnost ústředí církve a směry, kterými se církev může dále ubírat. Pro toto téma jsme oslovili tajemníka ÚCK, který však dosud účast nepřislíbil. Termín konference plánujeme na sobotu 24. 11. 2018 v Plzni v Korandově sboru, od 9.30. Konečnou pozvánku zašlu po potvrzení řečníka a upřesnění programu.
 • V příloze tohoto sdělení naleznete ještě dokument svolání konventu 2018 a program pastorálních konferencí do ledna 2019

Hospodářské věci

 • Celocírkevní repartice se pro tento rok zvyšují o 60.000,– Kč/rok, návrh jejich rozdělení projedná konvent.
 • Seniorátní výbor schválil vyrovnaný rozpočet seniorátu na tento rok.
 • Jednání celocírkevní Jeronýmovy jednoty v Čáslavi projednalo i žádosti sborů našeho seniorátu. Přeštice získaly 400.000,– Kč a Chodov, který žádal o 390.000,– Kč, získal 150.000,– Kč.

Z pověření seniorátního výboru sestavil Josef Beneš


Všem poslancům 4. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

Ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve, čl. 27–29 a Jednacího a volebního řádu, oddíly A, C, F svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu

4. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 10. listopadu 2018 v 9.30 do FS ČCE v Teplé

S bratrským pozdravem

Miroslav Hamari, senior

Josef Beneš, seniorátní kurátor