Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 18. února 2019 v Kralovicích

Poznámky z jednání seniorátního výboru (dále SV)

 • Zdravotní stav bratra faráře Pavla Kučery se po úrazu (zlomený obratel) zlepšil, prosíme, myslete na něj ve svých modlitbách
 • Bratr farář Lubomír Líbal oslavil své 90. narozeniny, seniorátní výbor mu děkuje za jeho práci, gratuluje a přeje do dalších let hodně zdraví a požehnání od Pána církve
 • Synodní rada potvrdila bratra Ondřeje Pellara jako faráře. Bratr Ondřej slouží v Rokycanech na plný úvazek
 • Synodní rada potvrdila volbu bratra Kantora jako výpomocného kazatele v Západním sboru – ordinaci provede v neděli 24. 2. 2019 ve 14.30 v Západním sboru synodní senior, bratr Ženatý
 • Korandův sbor žádá o pokyn k opakované volbě bratra Hamariho na 3 roky – SV s volbou souhlasí
 • Synodní rada potvrdila volbu bratra faráře M. Zikmunda za 1. náhradníka SV z řad farářů a M. Krejčího za 1. náhradníka seniorátního výboru z řad laiků
 • SV děkuje bratru Zoubkovi za sestavení seniorátního kalendáře a databáze seniorátu. Aktualizovaný seniorátní kalendář je přílohou tohoto sdělení
 • Je třeba doplnit dozorčí radu Diakonie Západ, bratr senior vyzval k vyhledání vhodných kandidátů
 • Výzva na mikroprojekty seniorátu není dosud vyhlášena ústředím církve
 • Žádáme zástupce sborů, aby výkazy hospodaření odeslali vyplněné on-line na ústředí do 31. 3. 2019 a evidenční dotazníky do 15. 3. 2019 na ústředí církve
 • V zásilce synodní rady je kalendář celocítkevních sbírek, prosím seznamte se s ním
 • Ve sboru Cheb proběhne 6. 10. 2019 otvírání opraveného kostela. SR si přeje, aby byl přítomen zástupce seniorátního výboru
 • Příští jednání SV bude 18. 3. v 15.00 ve sboru Nejdek
 • Presbyterní konference s tématem Reformanda 2030 – „silné a slabší stránky“ s krátkými příspěvky vybraných diskutérů proběhne 13. 4. 2019 v Novém Sedle, od 9.30 hodin

Sestry a bratři,

přemýšlení církve ovládá i nadále téma strategického dokumentu Reformanda 2030, ke kterému v Praze proběhla dne 1. 2. 2019 konference, jejíž průběh je možno shlédnout ze záznamu na internetu

na oficiálním youtub’ovém kanálu Českobratrské církve evangelické.

Navíc je možné si projít prezentace ke každému z příspěvků, které jsou umístěny na adrese

https://www.ustredicce.cz/rubrika/842-Ustredni-cirkevni-kancelar-DokumentyStrategicke-planovani/index.htm.

Na podzim jsme se sešli v Plzni k tématu uspořádání sborů v seniorátu a jako pokračování nabízíme presbyterní konferenci, která se bude věnovat hodnocení centrálních strategických úvah prezentovaných na výše uvedené konferenci z pohledu seniorátu. Naše setkání proběhne formou čtyř kratších příspěvků přímých účastníků konference a těch, kteří si dali práci se zhlédnutím záznamu konference. Přednesou nám své názory na obsah konference se zdůrazněním jejich silných a slabších stránek (aneb co se nám líbilo, a co méně, co přebývá, co schází …)

Následovat bude samozřejmě diskuse. Aby byla kvalitní a abychom dobře využili čas našeho setkání, prosím, podívejte se na záznam pražské konference a promyslete si svá stanoviska!

Sejdeme se 13. 4. 2019 v 9.30 v kazatelské stanici Nové Sedlo.

Josef Beneš

Seniorátní kurátor