Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 18. března 2019 v Nejdku

Seniorátní a sborové věci:

 • Proběhl rozhovor s br. Holubcem z kynšperské kazatelské stanice sokolovského sboru.
 • Seniorátní výbor doporučil žádost domažlického sboru o vydání pokynu k volbě br. faráře Daniela Freitingera.
 • Seniorátní výbor požádal synodní radu o vydání pokynu k volbě br. Tomáška v Chebu.
 • Seniorátní výbor požádal synodní radu o vydání pokynu k volbě br. Miroslava Hamariho v Plzni – Korandově sboru.
 • Seniorátní výbor předá synodní radě žádost FS ČCE ve Stříbře o výmaz kazatelské stanice Pernarec. Dlouhou dobu se zde bohoslužby nekonají, není zde žádný majetek.
 • Do konce června bude uzavřena smlouva o spolupráci s Diakonií Západ.
 • Jednání SV v dubnu bude v Aši 15. 4. 2019 od 15 hodin.

Hospodářské věci:

 • Evidenční dotazník – je třeba uzavřít a odeslat (elektronická podoba) neprodleně, uzavřené měly být do 15. 3. 2019. V listinné podobě s podpisy zaslat na seniorátní výbor.
 • Hospodářský dotazník – v elektronické podobě je třeba uzavřít a odeslat do 31. 3. 2019. V listinné podobě s podpisy zaslat na seniorátní výbor.
 • Sbory mají možnost podat žádost na mikroprojekty v rámci seniorátu. Celková částka k rozdělení bude 83 147,- Kč. Do konce června.
 • Do 13. 3. 2019 byl termín odeslání sbírky na podpůrný fond. Prosíme sbory, které sbírku dosud neodvedly, aby tak učinily co nejdříve.
 • Do 17. 4. 2019 je možné poslat žádost o dar z celocírkevní Jeronýmovy jednoty br. Lubomíru Kovářovi (ve dvojím vyhotovení).
 • Na Hod Boží Velikonoční je třeba zahájit sbírku darů pro Jeronýmovu jednotu. Ukončit pak 30. května 2019 a odvést na seniorátní účet.
 • Žádost o dar Jeronýmovy jednoty ze seniorátní kvóty je možné poslat br. Lubomíru Kovářovi do 8. 5. 2019.

Zapsal Jan Satke