Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 17. června 2019 v Plzni – Korandově sboru

Seniorátní a sborové věci

 • Příští jednání bude 16. 9. v září v Teplé od 17.00 a dále v říjnu v Chrástu
 • Návrh povolávací listiny bratra Aleše Rosického pro službu ve sboru v Teplé – vše v pořádku. SV dává doporučení k vydání pokynu k volbě.
 • SV obdržel podklady k volbě bratra Daniela Freitingera v Domažlicích – volba proběhla 16. 6.
 • SV obdržel protokol o volbě výpomocného kazatele bratra Petrlíka.
 • Bylo podáno 8 žádostí na mikroprojekty:
  • FS v Aši 10.000,– Kč na posvícení v kostele Dobrého pastýře v Podhradí
  • FS v Aši 10.000,– Kč na Dětský vánoční víkend
  • FS v Chrástu 10.000,– Kč; kulturní akce v obci pod širým nebem
  • FS v Přešticích 10.000,– Kč; dokumentace sborové historie – kopie a tisk
  • FS v Chebu 8.000,– Kč; děkovná bohoslužba za záchranu a opravu chrámu Pokoje
  • FS v Teplé 10.000,– Kč; nákup sportovních a dalších pomůcek do mateřského centra
  • FS v Černošíně 5.000,– Kč; letní víkendové soustředění konfirmandů
  • FS v Černošíně 5.000,– Kč; podzimní sborový den s hostem a kapelou
  • FS Rokycany 10.000,– Kč; vybavení sborových prostor – zahradní skládací stan 3×9m

Bratr Beneš připraví darovací smlouvy a rozešle výše jmenovaným sborům k podpisu.

Hospodářské záležitosti

 • Proběhlo zasedání Jeronýmovy jednoty v Přešticích s prohlídkou nového stacionáře a jednáním o rozdělení prostředků seniorátní kvóty JJ
  • Žádost sboru v Ostrově na opravu terasy a střechy – 32.500,– Kč – odsouhlaseno, bratr Kovář dále doporučil darovat 6.405,– Kč z podpůrného fondu – SV souhlasí
  • Aš na opravu opěrné zdi 20.000,– Kč
  • Kralovice na kanalizační přípojku 10.000,– Kč
  • Rozdělení podpůrného fondu – bratr Kovář doporučuje poskytnout Černošínu dar na Zhořec 20.000,– Kč, SV souhlasí.
 • Jednání o žádostech o dotaci z celocírkevní kvóty JJ – byly podány žádosti
  • Aš – žádá o 80.000,– Kč (fasáda Podhradí – spoluúčast), schváleno
  • Cheb – slavnostní zahájení a otevření kostela – žádost o 400.000,– Kč na opravu
  • Přeštice – na stacionář – 380.000,– Kč

Různé

Bratr senior Hamari byl pozván ke službě do věznice jako senior, bohoslužby proběhly v počtu 40 přítomných, byli tam též duchovní z jiných církví.

Bratr kurátor Beneš připomněl a vyzval k účasti na setkání při příležitosti 600. výročí poutě Božího lidu na horu Bzí, které proběhne 14. září (v sobotu) od 11.00 hodin. Kázáním poslouží synodní senior bratr Daniel Ženatý.

Zapsal Josef Beneš