Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 16. února 2020 v Karlových Varech

Seniorátní výbor projednal následující body

 • Synodní rada ČCE
  • potvrdila snížení počtu starších Západního sboru v Plzni na 6 členů
  • prodloužila místo pastoračního pracovníka bratra Tichého do konce roku 2020
  • potvrdila udělení dispensu v Kralovicích pro sestry Terschovou a Grešlovou
  • souhlasí s žádostí bratra faráře Petra Tomáška o zachování volitelnosti a rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Sbor v Chrástu předal seniorátnímu výboru podklady k volbě bratra faráře Šimra do 30. 9. 2023 na 66% úvazku
 • Seniorátní výbor souhlasí s žádostí o dispens sboru v Merklíně pro manžele Šalomovy a Nozarovy
 • Sbor v Chebu bude administrován bratrem farářem Matoušem
 • Informace o jednání ve Stříbře – na setkání starších a členů sborů v Chebu, Stříbře, Černošíně, za přítomnosti bratra seniora a seniorátního kurátora byly diskutovány možnosti budoucího uspořádání služby v celé oblasti, včetně sboru v Aši
 • Bratr Braha byl pověřen vykonat volbu a převzít slib staršovstva v Chebu
 • V Přešticích proběhne 2. 4. 2020 setkání zástupců našeho seniorátu s bavorskou církví
 • Seniorátní výbor souhlasí s opakovanou volbou bratra faráře Radka Matušky ve sborech Horní Slavkov, Ostrov a Podbořany na jeden rok, do 30. 6. 2021
 • Příští jednání SV bude ve Kdyni dne 16. 3. 2020 v 17.00

Z pověření SV sestavil Josef Beneš