Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 18. května 2020 v Nejdku

Seniorátní a sborové věci:

 • Synodní rada schválila žádost bratra faráře Tomáška o zachování způsobilosti k ordinované službě

 • Synodní rada vydala pokyn k opakované volbě pro bratra Karla Šimra ve sboru v Chrástu

 • Seniorátní výbor projednal a schválil žádosti o podporu mikroprojektů pro sbory Černošín, Přeštice, Domažlice, Teplá, Kralovice, Chrást, Aš, Rokycany – všechny ve výši 10.000,– Kč

 • Od 1. 3. 2020 byl administrací sboru v Chebu pověřen bratr farář Daniel Matouš

 • Všem sborům připomínáme povinnost neprodleně zaslat hospodářské výkazy

 • Bratr Lubomír Kovář znovu připomíná:

  Milé sestry a milí bratři, věnujte prosím velkou pozornost sbírce darů JJ. Bylo by dobré, aby letošní sbírka byla minimálně velká, jako v loňském roce. Děkujeme Vám všem za obětavost.

  Termín k poukázání vybrané částky darů JJ na účet seniorátního výboru čís. 800563389/0800, variabilní symbol 600xxxx (číslo sboru) je 8. 6. 2020.

  POZOR, v hlášení, jako každý rok, uvedete tyto údaje:

  Počet členů sboru:

  Počet dárců:

  Počet letáků:

  Sbírka darů JJ Kč:

  Hlavní dar lásky Kč:

  Adresa Lubomír Kovář, 360 10 Karlovy Vary, Chomutovská 18, nebo
  e-mail kovarlub@seznam.cz.
  Telefon pro SMS: 728 317 710.

Z pověření seniorátního výboru sestavil
Josef Beneš