Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 8. září 2021 v Přešticích

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV schválil Žádost o pokyn k volbě pro sestru farářku Helenu Hamariovou, Korandův sbor v Plzni, na období 2021–2027, 100% úvazek.

 • Seniorát má 2 nové kurátory – Cheb – br. Karas; Teplá – br. Jan Polinský. Přejeme mnoho Božího požehnání!

 • Návratka předsednictvu konventu – odeslat do pondělí 4. října.

 • Slib staršovstva – Teplá, 3. 10. – SV pověřuje vedením shromáždění D. Matouše.

 • Jednání SV se synodní radou – proběhlo 8. září, tématem bylo sousboří Horní Slavkov – Ostrov – Podbořany – Nejdek. Synodní rada apeluje na zvážení budoucnosti tohoto sousboří a hledání nového modelu fungování těchto sborů.

 • Příští jednání SV bude 18. října v 17 hodin.

Hospodářské věci

 • Br. Kovář hodlá předat svou funkci seniorátního pokladníka – navrhuje br. Josefa Beneše. J. Beneš přijímá.

 • Farní sbor v Chrástu bude žádat z prostředků DaRP na projekt „Útočiště“ (představen na jednání seniorátní JJ), SV souhlasí a podpoří kladným stanoviskem.

 • Sbírky:

  • Sbírka pro Evangelickou akademii – proběhla první neděli v září, je třeba odeslat do 6. 10. na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 911166xxxx.

  • Celocírkevní repartice – odvést do konce června ½ částky na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 918100xxxx.

  • Odvod – Personální fond ½ – je třeba odvést do konce října na účet 478 496 973/0300, VS: 919100xxxx.

  • Odvod za pastoračního pracovníka ½ – je třeba odvést do konce října na účet 478 496 973/0300, VS: 378830xxxx.

  • Sbírka pro Sociální a charitativní pomoc – proběhne při slavnosti Díkčinění, je třeba odeslat do 31. 11. na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 911140xxxx.

  • Sbírka na JTD – koná se průběžně do konce měsíce října, je třeba odeslat do 31.11. na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 914300xxxx.

Různé

 • Setkání na hoře Bzí – uskuteční se v neděli 12. 9. Od 11 hodin bohoslužby (br. senior Hamari), následně ve 13 hod. přednáška „První manifest lidového husitství“ (br. doc. Ota Halama, ThD.).

 • Korandův sbor v Plzni zve na „Univerzitu 3. věku“ ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Začátek je 19. října, pokračování každé 2. úterý v měsíci. Více informací na webových stránkách Korandova sboru.

 • Základy křesťanství – kurz pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – bude zahájen v sobotu 9. října. Zájemci, prosím, hlaste se J. Satkemu (jan.satke@evangnet.cz; 776 116 899).

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky: SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady, xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol