Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 24. října 2021 v Kynšperku n. O.

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Ve třech sborech našeho seniorátu proběhly volby kazatelů: v Černošíně – ses. far. Juliana Hamariová, v Mariánských Lázních – br. far. Daniel Matouš, v Rokycanech – br. far. Ondřej Pellar.

 • Farní sbor ve Stříbře je od 1. 10. administrován z Plzně – Korandova sboru (br. senior M. Hamari).

 • V Plzni – Západním sboru byl sborovým shromážděním zvolen za výpomocného kazatele br. Jiří Tomášek. Byla odeslána žádost o potvrzení volby a zároveň o ordinaci.

 • V Karlovarském kraji se otevřela možnost pro činnost Diakonie ČCE. Pokud vidíte ve svém sboru možnost vzniku střediska Diakonie, dejte, prosím, vědět seniorátnímu výboru. Jde především o definování oblasti, ve které by mohlo středisko sloužit, a získání ochotných bratří a sester, kteří by se do služby zapojili.

 • Do Dozorčí rady střediska Diakonie Západ je třeba dovolit jednoho člena. Došlo ke změnám kvůli pracovním úvazkům v rámci DZ. Pokud víte o někom, kdo se o práci Diakonie zajímá a byl by ochoten přijmout službu v dozorčí radě, prosíme o informaci.

 • V sobotu 6. listopadu proběhne jednání konventu západočeského seniorátu. Uskuteční se v Chodově od 9.30. Podrobné informace byly zaslány předsednictvem konventu.

 • Příští zasedání seniorátního výboru bude v pondělí 15. 11. od 17 hod. v Novém Sedle. Od 19 hod. proběhne setkání se staršími sboru.

Hospodářské věci

 • Odvod – Personální fond ½ – bylo třeba odvést do konce října na účet 478 496 973/0300, VS: 919100xxxx.

 • Odvod za pastoračního pracovníka ½ – bylo třeba odvést do konce října na účet 478 496 973/0300, VS: 378830xxxx.

 • Sbírky:

  • Sbírka pro Sociální a charitativní pomoc – proběhla na neděli Díkčinění, je třeba odeslat do 31. 11. na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 911140xxxx.

  • Sbírka na JTD – konala se průběžně do konce měsíce října, je třeba odeslat do 31.11. na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 914300xxxx.

 • Celocírkevní repartice – odvést do konce listopadu druhou ½ částky na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 918100xxxx.

 • Seniorátní repartice – odvést do listopadu druhou ½ částky na seniorátní účet 800 563 389/0800, VS 900xxxx.

Různé

 • V sobotu 20. listopadu se koná mimořádné zasedání synodu naší církve, na kterém bude ustavena nová synodní rada. Proběhne v Brně v Červeném kostele.

 • Korandův sbor v Plzni zve na „Univerzitu 3. věku“ ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Koná se každé 2. úterý v měsíci. Tématem je Nový zákon. Více informací na internetových stránkách Korandova sboru.

 • Základy křesťanství – kurz pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – kurz byl zahájen v říjnu za účasti 10 osob, pokračuje setkáním 20. listopadu a následně 4. prosince. Je stále možné se hlásit – J. Satke (jan.satke@evangnet.cz; 776 116 899).
  Ideální by bylo, kdyby – vzhledem k budoucnosti – měl každý sbor svého výpomocného kazatele.

Z  pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky: SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady, xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol