Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. listopadu 2021 v Novém Sedle

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Synodní rada potvrdila volbu br. far. Ondřeje Pellara ve sboru v Rokycanech.

 • Synodní rada vydala pokyn k volbě pro ses. far. Helenu Hamariovou v Plzni Korandově sboru.

 • V Plzni – západním sboru byl sborovým shromážděním zvolen za výpomocného kazatele br. Jiří Tomášek. SV potvrdil žádost o ordinaci výpomocným kazatelem. Ordinace proběhne v neděli 5. 12. na dopoledním shromáždění.

 • SV souhlasí s žádostí br. far. Pavla Kučery o zachování ordinace po odchodu do důchodu.
  Děkujeme br. Pavlu Kučerovi za jeho celoživotní službu v církvi a konkrétně ve sboru v Aši!

 • SV rád souhlasí s žádostí o  zapsání do Seznamu kandidátů služby v církvi br. Marka Belzy ze sboru v Teplé.

 • Doplnění členů Dozorčí rady Diakonie Západ – oslovení lidé zvažují kandidaturu. Pokud se ještě někdo další cítí povolán ke službě v Dozorčí radě DZ, přihlaste se SV. Děkujeme.

 • Příští zasedání SV ve středu 19. 1. 2022 od 17 hod. ve Kdyni na Šumavě. Od 19 hod. setkání se staršími sboru. (Pozor na změnu termínu – setkání budou ve středu.)

Hospodářské věci

 1. Pokud máte ve sboru náročnější stavební projekt, je možné jej doporučit k financování ke „kulatému stolu“ při synodní radě. V případě zájmu informujte SV.

 2. Br. Luboš Kovář předá na lednovém jednání SV svou funkci seniorátního pokladníka svému nástupci br. Josefu Benešovi.
  Br. Kovářovi děkujeme za jeho dlouholetou a obětavou službu!

Sbírky:

 • Sbírka pro Sociální a charitativní pomoc – proběhla na neděli Díkčinění, je třeba odeslat do 31.11. na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 911140xxxx.

 • Sbírka na JTD – konala se průběžně do konce měsíce října, je třeba odeslat do 31. 11. na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 914300xxxx.

 • Celocírkevní repartice – odvést do konce listopadu druhou ½ částky na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 918100xxxx.

 • Seniorátní repartice – odvést do listopadu druhou ½ částky na seniorátní účet 800 563 389 / 0800, VS 900xxxx.

 • Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – proběhne na Boží hod vánoční, odvést je třeba na účet 71 71 71 71 71/2700, VS 911150xxxx. Do 31. 1. 2022.

Různé

 • Zveme k adventní diakonické bohoslužbě, která proběhne ve středu 16. prosince v prostorách Korandova sboru v Plzni. Za přípravu děkujeme br. far. O. Pellarovi.

 • Zveme na Koncert na rozloučenou, který proběhne v evangelickém kostele v Hranicích dne 26. 12. 2021 od 15 hodin. Jedná se o koncert vděčnosti za dlouholetou službu manželů Kučerových.

 • Korandův sbor v Plzni zve na „Univerzitu 3. věku“ ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Koná se každé 2. úterý v měsíci. Tématem je Nový zákon. Více informací na internetových stránkách Korandova sboru.

 • Základy křesťanství – kurz pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – další pokračování 4. prosince. Je stále možné se hlásit – J. Satke (jan.satke@evangnet.cz; 776 116 899).
  Ideální by bylo, kdyby – vzhledem k budoucnosti – měl každý sbor svého výpomocného kazatele.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky: SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady,
xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol