Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 17. ledna 2022 ve Kdyni na Šumavě

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Synodní rada potvrdila volbu ses. far. Heleny Hamariové v Plzni – Korandově sboru a br. far. Daniela Matouše ve sboru v M. Lázních.

 • Synodní rada potvrdila br. Otu Tichého jako pastoračního pracovníka v Merklíně.

 • Synodní rada schválila sloučení sborů Kralovice a Chrást.

 • Synodní rada schválila žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě pro br. Pavla Kučeru.

 • Seniorátní výbor schválil podklady pro volbu br. Pavla Knorka ve sboru v Sokolově a br. far. Martina Zikmunda ve sborech v Karlových Varech a v Chodově.

 • Seniorátní výbor schválil snížení počtu členů staršovstva ve FS ČCE v Karlových Varech ze 13 na 9 členů.

 • Sbory v Chebu a Aši uvažují o vzájemném propojení. Hledají usilovně kazatele.

 • Poradní odbor pro zahraniční spolupráci – podnět pro vznik podal br. far. Martin Zikmund. Poradní odbor má udržovat a rozvíjet vztahy mezi našimi a německými sbory. SV vnímá tento odbor jako důležitý a zve zájemce ze sborů k zapojení do jeho práce.

 • Bratr senior určil administrace sborů:

  • br. far. Ondřej Pellar – sbor Plzeň – Západ,
  • br. far. Pavel Knorek – sbor v Aši,
  • br. far. Jan Satke – sbor v Merklíně.
 • Br. farář Luděk Korpa se zotavuje po náročné operaci, prosíme o přímluvy.

 • V Plzni – Západním sboru bylo zvoleno nové staršovstvo, kurátorem se stal Jiří Stočes.

 • Hledáme zájemce o působení v Dozorčí radě Diakonie Západ. Prosíme, hlaste se br. seniorovi.

 • Příští zasedání SV v pondělí 21. 2. 2022 od 17 hod. v Chodově. Od 19 hod. setkání se staršími sboru.

Hospodářské věci

 • Br. Lubomír Kovář zpracoval zprávu o hospodaření zč. seniorátu v roce 2021.

 • Br. Lubomír Kovář předal svou funkci seniorátního pokladníka svému nástupci br. Josefu Benešovi.
  Br. Kovářovi děkujeme za jeho dlouholetou a obětavou službu!

 • Sbírky:

  • Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – proběhla na Boží hod vánoční, odvést je třeba na účet 71 71 71 71 71/2700, VS 911150xxxx, do 31. 1. 2022.

  • Sbírka na křesťanskou službu – uskutečnění během měsíce ledna, odeslání do 28.2. na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 911130xxxx.

Různé

 • Posílejte informace o sborových akcích do seniorátního kalendáře. Ten je zveřejňován na stránkách našeho seniorátu. V papírové podobě bude kalendář též rozeslán do sborů. Informace směřujte na adresu jan.satke@evangnet.cz.

 • Korandův sbor v Plzni zve na „Univerzitu 3. věku“ ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Koná se každé 2. úterý v měsíci. Tématem je Nový zákon. Více informací na internetových stránkách Korandova sboru.

 • Základy křesťanství – kurz pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – další pokračování 12. února. Je stále možné se hlásit – J. Satke (jan.satke@evangnet.cz; 776 116 899).
  Ideální by bylo, kdyby – vzhledem k budoucnosti – měl každý sbor svého výpomocného kazatele.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky: SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady,
xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol