Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 20. dubna 2022 v Mariánských Lázních

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SR potvrdila volbu Pavla Knorka ve sboru v Sokolově do r. 2028 na 100% úvazek.

 • SR schválila dispens pro Daniele Matouše – zkrácení doby, na kterou je povolán do sboru v Mar. Lázních.
  Bratr farář Daniel Matouš bude na sboru v Mar. Lázních do konce května t. r., poté odchází na jiný sbor. Děkujeme bratru faráři za jeho službu a  přejeme Boží požehnání v novém působišti!
  Administrací sboru byl pověřen Aleš Rosický z Teplé.

 • SR pověří Julianu Hamariovou ke službě v Diakonii – jako kaplanku. Působení ve funkci do konce srpna tohoto roku.

 • Proběhla volba Martina Zikmunda v Karlových Varech a Chodově.

 • Zasláno doporučení k pokynu k volbě pro br. far. R. Matušku. Čekáme na odpověď.

 • SV prosí sbory, aby zaslaly zápisy ze sborových shromáždění, pokud se tak ještě nestalo.

 • Ve sboru v Chebu usiluje SV o zřízení strategického místa – zaslána žádost na synodní radu.

 • Sbor v Karlových Varech má nového kurátora, Lukáše Kolovrátka. Vyprošujeme Boží požehnání. Zároveň děkujeme za službu předchozímu kurátoru Miroslavu Kovářovi.

 • Sbor ve Kdyni má novou kurátorku – Annu Adámkovou. Přejeme Boží vedení a zároveň děkujeme předchozí kurátorce Evě Škopkové.

 • Pověření nových členů staršovstev – Cheb – David Braha, Chrást – Jan Satke, K. Vary a Chodov – D. Braha.

 • Sbor v Chebu podal žádost o zrušení kazatelských stanic – Hazlov, Plesná, Libá, Hrzín. SV schvaluje.

 • Návrh sloučení sborů v Dolní Bělé a Plzni – Korandově sboru – projedná synod v květnu na základě předchozího schválení konventem.

 • Návrh sloučení sboru v Aši se sborem v Chebu – schválila sborová shromáždění obou sborů. Bude letos projednáno na konventu.

 • Setkání zástupců SV se synodní radou – 22.–23. 4. v Herlíkovicích. Účastní se D. Braha a J. Satke.

 • Setkání s biskupkou D. Greiner a synodní radou – středa 22. června v Přešticích. Účastní se též zástupci SV.

 • Kandidát na člena Dozorčí rady Diakonie Západ – Marcela Petričková ze Západního sboru v Plzni. Kandidatura byla akceptována. Děkujeme za ochotu!

 • Setkání SVve středu 18. 5. 2022 od 17.30 v Ostrově nad Ohří. Od 19 hod. setkání se staršími sboru.

Hospodářské věci

 • Pomoc Ukrajincům ve sborech – důležité informace na webu ukrajina.e-cirkev.cz. Děkujeme za pomoc, kterou lidem hledajícím útočiště poskytujete.
  Ústředí církve nabízí možnost finanční podpory na dovybavení sborových prostor v souvislosti s touto činností, podpory výuky jazyka apod. či žádat o jednorázovou částku 25 000,– Kč.
  Je možné též žádat prostředky ze seniorátního fondu pro Ukrajinu.
  Nově je na stránkách ukrajina.e-cirkev.cz formulář pro hmotnou pomoc (hračky, oblečení apod.) – ovšem jen do 28. 4. 2022.

 • Žádosti o grant z prostředků mikroprojektů – schváleny žádosti ze sborů Chrást, Teplá, Černošín, Merklín, Přeštice, Domažlice a žádost na podporu vzdělávání výpomocných kazatelů.
  Výzva k podávání žádostí z prostředků mikroprojektů je prodloužena do příštího zasedání SV – 18. 5. 2022.

 • Žádosti do seniorátní Jeronoýmovy jednoty – přišly ze sborů Aš a Černošín. SV podporuje.
  Do 17. 5. je možné podávat žádosti do seniorátní Jeronýmovy jednoty.

 • Žádosti o podporu z fondu pro Ukrajinu – přišly ze sborů Stříbro a pro Záchrannou službu 15. PH RR (podpora pro handicapované uprchlíky). SV schválil.

 • Sbírky:

  • Celocírkevní sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – prosíme o odeslání do konce května na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 911110xxxx.

  • Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – prosíme zaslat do 20. května na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 914200xxxx.

  • Sbírka darů Jeronýmovy jednoty – je třeba vykonat do konce května a zaslat na seniorátní účet (800 563 389 / 0800, VS 600xxxx).

Různé

 • Korandův sbor v Plzni zve na „Univerzitu 3. věku“ ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Koná se každé 2. úterý v měsíci. Tématem je Starý zákon. Více informací na internetových stránkách Korandova sboru.

 • Základy křesťanství – kurz pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – další pokračování 23. dubna. Je stále možné se hlásit – J. Satke (jan.satke@evangnet.cz; 776 116 899).
  Ideální by bylo, kdyby – vzhledem k budoucnosti – měl každý sbor svého výpomocného kazatele.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky:

SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady,
xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol