Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 29. června 2022 v Ostrově nad Ohří

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Proběhla volba Radka Matušky na sborech v Novém Sedle, Podbořanech, Ostrově n. Ohří a Nejdku. Synodní rada potvrdila volbu na 1 rok.

 • SR potvrdila volbu Martina Zikmunda na 75 % v K. Varech a 25 % v Chodově u K. Varů do r. 2026.

 • SV souhlasil se žádostí sboru v Chebu o výši kazatelského úvazku 100 %. Místo kazatele bude výhledově obsazeno.

 • SV schválil žádost o pokyn k volbě Lukáše Krále ve Kdyni na 50% úvazek do r. 2024.

 • SV schválil žádost Jiřího Kantora o službu jáhna na základě kladného doporučení sboru.

 • SV schválil žádost o vyslání k duchovenské službě Diakonie ČCE do r. 2023 pro Julianu Hamariovou.

 • Administrací sboru v Chebu byl pověřen Martin Zikmund z K. Varů.

 • Byl založen seniorátní odbor mládeže (SOM) – připravil Aleš Rosický, volba proběhla 4. 6. 2022. Mladí lidé si zvolili šest členů a dva náhradníky.

 • Proběhla vizitace Korandova sboru v Plzni synodní radou.

 • Do sborů bylo zasláno usnesení synodu. Je k dispozici všem členům církve.

 • Oslava 30 let trvání Diakonie Západ – uskutečnila se 22. 6. 2022 v Depu 2015 Plzeň. Za seniorát pozdravila přítomné Juliana Hamariová.

 • Dny křesťanské rodiny – uskutečnily se 17.–19. 6. v Horní Blatné. Děkujeme za organizaci Markovi Sterzikovi a Martinovi Krejčímu.

 • Setkání reemigrantů proběhne 28. srpna v Trpístech. Jedná se o závěrečné setkání, další již následovat nebudou.

 • SV podpořil doporučení J. Satkeho ke kaplanské službě v nemocnici.

 • Výpisy z rejstříků Ministerstva kultury budou vydávány pouze v elektronické podobě.

 • Setkání SV ve středu 21. 9. 2022 od 17 hod. v Podbořanech. Od 19 hod. setkání se staršími sboru.

Hospodářské věci

 • Seniorátní Jeronýmova jednota – proběhla v sobotu 18. 6. v Plzni – Korandově sboru pod vedením předsedy Josefa Beneše. Na sbírkách pro Jeronýmovu jednotu bylo letos vybráno 184 tis. Kč. 122 tis. odesláno na celocírkevní JJ, 62 rozděleno v rámci seniorátu: 25 tis. Kč sbor v Aši, 30 tis. Kč sbor v Černošíně (zteřelá hydroizolace), 10 tis. Přeštice (zahradní klubovna pro mládež).

 • Grantový systém DaRP – pozměněná pravidla. Je možné žádat od 1. srpna do 15. října. Okruhy: rozvoj sborů, výchova a vzdělávání, diakonická práce a životní prostředí. Další informace na stránkách ustredi.e-cirkev.cz.

 • Pomoc Ukrajincům ve sborech – důležité informace na webu ukrajina.e-cirkev.cz. Děkujeme za pomoc, kterou lidem hledajícím útočiště poskytujete.
  Seniorát má k dispozici Fond pro pomoc Ukrajincům – je možné z něho čerpat příspěvky na pomoc těm, kterým pomáháte.

 • SV podpořil probíhající rekonstrukci domu ve Zhořci z prostředků Podpůrného fondu a Fondu pro pomoc Ukrajincům. Rovněž podpořil konání Dnů křesťanské rodiny z prostředků seniorátního odboru pro práci s dětmi a evangelizačního.

 • Žádosti o grant z prostředků mikroprojektů – byly rozděleny na základě došlých žádostí.

 • Seniorátní repartice – polovina – bylo třeba odeslat do konce června na seniorátní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 900xxxx.

 • Celocírkevní repartice – polovina – bylo třeba odeslat do konce června na účet č.: 800 563 389/0800, VS: 918100 xxxx

 • Sbírky:

  • Sbírka na Diakonii – proběhla na Svatodušní neděli, je třeba odeslat na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 911120xxxx.

  • Sbírka solidarity – proběhla v červnu, je třeba odeslat na bankovní účet č.: 478 496 973/0300, VS: 919200xxxx.

  • Sbírka na Evangelickou akademii – proběhne první neděli v září, prosíme odeslat na bankovní účet č.: 71 71 71 71 71/2700, VS: 911166xxxx.

Různé

 • Nový systém vzdělávání výpomocných kazatelů – bude nově probíhat celocírkevně v Praze a Olomouci. Každý rok bude začínat jeden běh. Povedou učitelé z ETF, účastníci si vzdělávání budou hradit.

 • Korandův sbor v Plzni zve na „Univerzitu 3. věku“ ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Koná se každé 2. úterý v měsíci. Tématem jsou Církevní dějiny. Více informací na internetových stránkách Korandova sboru.

 • Základy křesťanství – kurz pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů – další pokračování 17. září. Kontakt: J. Satke (jan.satke@evangnet.cz; 776 116 899).

  Ideální je, aby – vzhledem k budoucnosti – měl každý sbor svého výpomocného kazatele.

Z pověření SV zapsal J. Satke

Zkratky:

SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady,
xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol