Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 16. ledna 2023 v Plzni – Korandově sboru

TERMÍNY V ÚNORU 2023

Středa 15. února v 17.00 – schůze seniorátního výboru v Chebu, pak rozhovor se staršovstvem a vizitace sboru

Neděle 19. února – slib staršovstva v Černošíně

Neděle 26. února ve 14.30 – instalace seniora a dalších členů a náhradníků seniorátního výboru z řad farářů v Chodově u Karlových Varů

SENIORÁTNÍ REPARTICE

Seniorátní repartice byly schváleny na konventu v listopadu 2022. Některé sbory mají problém s výší seniorátních repartic. Je možné požádat o dar, který SV dostává z Prahy – Vinohrad nebo z Plauen. V dubnu dojde k novému výpočtu odvodů repartic pro další konvent.

EVIDENČNÍ DOTAZNÍKY A HOSPODÁŘSKÉ VÝKAZY

SV připomíná, že je potřeba začít vyplňovat evidenční dotazníky a hospodářské výkazy.

PRESBYTERNÍ KONFERENCE

Původní návrh na presbyterní konferenci byl 4. března v Plzni – Korandově sboru. V tento termín se bude konat Fastenaktion v Selbu. Nový návrh na presbyterní konferenci je 25. března v Podbořanech.

SENIORÁTNÍ KALENDÁŘ

Seniorátní kalendář se připravuje.

PORADNÍ ODBORY

Poradní odbor pro přeshraniční spolupráci. Předsedkyně: Vlasta Groll, místopředseda: Jan Satke, virilní člen: senior.

Poradní odbor teologický. Předseda: Daniel Freitinger, místopředseda: Jan Satke.

MIKROGRANTY

SV připomíná, že je možné žádat do konce března o mikrogranty na rok 2023.

RŮZNÉ

Každý farář a každý kurátor dostanou hesla do Datové schránky. S úřady bude třeba komunikovat přes datové schránky. Mezi sbory můžeme také komunikovat přes datové schránky.