Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. února 2023 v Chebu

TERMÍNY V PRVNÍM POLOLETÍ 2023

Neděle 26. února ve 14.30 – instalace seniora a dalších členů a náhradníků seniorátního výboru z řad farářů.

Pondělí 13. března v 17.00 hodin – schůze SV v Chrástu a vizitace sboru.

Středa 19. dubna – schůze SV v Nejdku a vizitace sboru.

Středa 10. května – schůze SV v Plzni – Korandově sboru a vizitace sboru.

Schůze SV se budou konat obvykle ve středu, občas v pondělí.

FARNÍ SBORY V ČERNOŠÍNĚ A STŘÍBŘE

Ve FS v Černošíně proběhne volba farářky Juliany Hamariové. SV schválil povolávací listinu a příslušné přílohy pro volbu Juliany Hamariové na jeden rok na půl úvazku.

Ve FS ve Stříbře proběhnou volby do staršovstva.

FARNÍ SBOR V CHEBU

Ve FS v Chebu se řeší dvě věci:

  • sloučení FS v Chebu s FS v Aši
  • a žádost o podporované místo v Chebu.

PRESBYTERNÍ KONFERENCE

Původní návrh na presbyterní konferenci byl 4. března v Plzni – Korandově sboru. V tento termín se bude konat Fastenaktion v Selbu. Nový návrh na presbyterní konferenci je 25. března v Podbořanech.

EVIDENČNÍ DOTAZNÍKY A HOSPODÁŘSKÉ VÝKAZY

Do 15. března je třeba vyplnit evidenční dotazníky a hospodářské výkazy.

MIKROGRANTY

Do konce března je možné požádat o mikrogranty na rok 2023.

PŘÍLOHA

Rozpis plateb v roce 2023.