Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 19. dubna 2023 v Nejdku

Termíny v prvním pololetí 2023

Pondělí 24. dubna pastorální konference v Chodově
Neděle 7. května bohoslužby s VP a rozhovor se staršovstvem; podvečerní nešpory v rámci oslav Dnů svobody v Plzni – Západním sboru
Středa 10. května schůze SV a vizitace v Přešticích
Pondělí 22. května pastorální konference v Přešticích
Čtvrtek – sobota 25. – 27. května 1. zasedání 36. synodu
Neděle 28. května svatodušní neděle
Neděle 11. června setkání pěveckých sborů v Domažlicích
Sobota 17. června česko-německý sborový den v Selbu
Středa 28. června schůze SV a vizitace v Rokycanech

Evidenční dotazník + hospodaření

SV diskutoval o evidenčním dotazníku a hospodaření. SV nabádá ke správnému vyplňování Evidenčního dotazníku a hospodaření.

Kandidatura Radka Matušky

SV souhlasí s tím, aby Radek Matuška kandidoval na čtyři sbory v seniorátě (Horní Slavkov, Nejdek, Ostrov, Podbořany) na dva roky. SV schválil Povolací listinu a přílohy.

Mikrogranty

SV obdržel celkem 10 žádostí o tzv. mikrogranty. SV rozhodl, že všechny sbory dostanou 8.000,- Kč. Smlouvy připraví seniorátní pokladník Josef Beneš.

Presbyterní konference

SV navrhuje, aby presbyterní konference připravoval tým dvou až tří lidí. Presbyterní konference se budou konat dvakrát za rok, jednou pro celý seniorát a jednou pro severní část a jižní část seniorátu.

Rokycany

Farář Ondřej Pellar odchází o prázdninách z Farního sboru ČCE v Rokycanech. Od září bude třeba administrovat Rokycany a Plzeň – Západní sbor.

V Rokycanech bylo zvoleno nové staršovstvo. Je potřeba vykonat slib staršovstva.

Přeštice

V Přešticích bylo zvoleno nové staršovstvo. Slib staršovstva vykoná Daniel Freitinger v neděli 21. května 2023.

Různé

Na podzim si dva sbory připomenou sté výročí sboru. V září v Rokycanech, v listopadu v Domažlicích. Bližší informace budou později.