Shromáždění Jeronymovy jednoty 24. 6. 2023

Předmět: [ZSsbory] Jeronymova jednota
Od: Daniel Freitinger via ZSsbory
Datum: 08. 06. 23 0.18
Milé sestry a milí bratři,
od seniorátního pokladníka a předsedy představenstva JJ jsme dostali následující e-mail.

Zveme Vás na shromáždění zástupců sborů a seniorátního představenstva JJ k projednávání výsledků sbírky darů a rozdělení finančních prostředků.
Shromáždění proběhne v sobotu 24. června 2023 od 10 hodin v Plzni – Korandově sboru.

Prosíme, sdělte jméno delegáta, který se za Váš sbor jednání zúčastní.

Prosíme, do 10. června:
1. předložte hlášení o sbírce darů JJ bratru Josefu Benešovi na e-mail: 
   jos.ben@seznam.cz
2. pošlete vybranou částku darů JJ na účet seniorátního výboru: 
   číslo účtu: 800563389/0800, 
   variabilní symbol: 600xxxx (číslo sboru)

Prosíme, uveďte dále:
1. Počet členů sboru
2. Počet dárců
3. Počet letáků JJ
4. Sbírka darů JJ
5. Sbírka Hlavní dar lásky

Kontakt na předsedu představenstva:
  Josef Beneš, 
  Na Lukách 318/4, 
  312 00 Plzeň,
  mobil: 602 442 472,
  e-mail: jos.ben@seznam.cz.

Děkujeme všem za obětavost.
Josef Beneš

Z Domažlic zdraví
Daniel Freitinger