Sdělení představenstva Jeronýmovy jednoty Západočeského seniorátu ČCE

Představenstvo JJ Západočeského seniorátu ČCE

(Text k vytištění je v příloze)

Všem sborům sdělujeme, že v současné době probíhá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Dne 13. června 2020 se mělo v Chebu sejít shromáždění zástupců sborů k projednání výsledků sbírky darů. Vzhledem k situaci v letošním roce projedná tyto výsledky pouze představenstvo seniorátní JJ ve složení: Jan Nozar, předseda, Lubomír Kovář, jednatel, Zbyněk Voldán, Bohuslav Schneider, David Braha.

Důležité termíny

Do 17. 4. – byl termín pro předložení žádostí o dar z celocírkevní JJ
Do 8. 5. předložit žádosti o dar ze seniorátní kvóty JJ. Předložit br. L. Kovářovi
Do 6. 6. předložit hlášení o sbírce darů JJ br. L. Kovářovi
Do 10. 6. poukázat vybranou částku darů JJ na účet seniorátního výboru čís. 800563389/0800
variabilní symbol 600xxxx číslo sboru

POZOR, v hlášení, jako každý rok, uvedete tyto údaje (TERMÍN: 6. červen 2020):

Počet členů sboru:

Počet dárců:

Počet letáků:

Sbírka darů JJ Kč:

Hlavní dar lásky Kč:

Adresa Lubomír Kovář, 360 10 Karlovy Vary, Chomutovská 18, nebo

e-mail kovarlub@seznam.cz. Telefon pro SMS: 728 317 710

Milé sestry a milí bratři, věnujte prosím velkou pozornost sbírce darů JJ. Bylo by dobré, aby letošní sbírka byla minimálně velká, jako v loňském roce. Děkujeme Vám všem za obětavost.

S bratrským pozdravem

Lubomír Kovář (přeposlal Josef Beneš)