Pokyny Jeronymovy jednoty z 28. dubna 2021

Milé sestry a milí bratři,

zdravím Vás z Plzně a v příloze posílám instrukce ke sbírce darů Jeronýmovy jednoty, která má proběhnout do 31. 5. V nejbližší době dostanete poštou letošní propagační letáky. Upozorňuji, že vzhledem k resignaci bratra Lubomíra Kováře, kterému moc děkujeme za jeho dlouholetou službu, je třeba změnit i kontakt na předsednictvo JJ, kam budete zasílat výkazy a žádosti o dar. Vybrané finanční prostředky budete zasílat na stejný účet jako doposud.

S bratrským pozdravem

Josef Beneš


Představenstvo JJ Západočeského seniorátu ČCE

Všem sborům sdělujeme, že do 31. 5. 2021 probíhá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu a prosíme, věnujte ji velkou pozornost. Vzhledem k situaci předpokládáme, že shromáždění zástupců sborů k projednání výsledků sbírky darů a rozdělení finančních prostředků neproběhne a vše projedná, stejně jako minulý rok, představenstvo seniorátní JJ ve složení:

Jan Nozar, předseda, Josef Beneš, jednatel, Zbyněk Volf, Bohuslav Schneider, David Braha.

Pokud se podmínky podstatně změní, dáme Vám včas vědět.

Důležité termíny

Do 17. 4. – byl termín pro předložení žádostí o dar z celocírkevní JJ
Do 8. 5. předložit žádosti o dar ze seniorátní kvóty JJ br. Josefu Benešovi
Do 6. 6. předložit hlášení o sbírce darů JJ br. Josefu Benešovi
Do 10. 6. poukázat vybranou částku darů JJ na účet seniorátního výboru číslo 800563389/0800,
variabilní symbol 600xxxx (číslo sboru)

POZOR!!! V hlášení, které zašlete do termínu 6. června 2021, jako každý rok, uveďte tyto údaje:

Počet členů sboru  
Počet dárců  
Počet letáků  
Sbírka darů JJ
Sbírka Hlavní dar lásky

Nový kontakt na předsednictvo JJ

Adresa: Josef Beneš, 312 00 Plzeň, Na Lukách 318/4
E-mail: jos.ben@seznam.cz
Telefon: 602 442 472

Milé sestry a milí bratři, ještě jednou prosíme, věnujte prosím velkou pozornost sbírce darů JJ. Bylo by dobré, aby letošní sbírka byla minimálně tak velká, jako v loňském roce. Děkujeme Vám všem za obětavost.

S bratrským pozdravem

Josef Beneš