Presbyterní konference 30. 9. 2023 ve Valči

Předmět: [ZSsbory] Presbyterní konference 30. 9. 2023 ve Valči
Od: Radek Matuška
Datum: 29. 06. 23 6:40

Dobrý den,

srdečně zdravíme z Podbořanského sboru, chceme vás pozvat již nyní k podzimní presbyterní konferenci, která se uskuteční v sobotu 30. 9. 2023 od 9.30 ve Valči. Presbyterní konference bude mít téma misie a řečníkem bude bratr Jonáš Zejfart, který je součástí misijního odboru naší církve. S náplní této konference souvisí i připojený dokument, který je vhodné probrat ve sborech, staršovstvech a může sloužit jako podpůrný materiál k této konferenci.

Konference bude poté pokračovat „pečením beránka“, což bude další příležitost a povzbuzení pro naše seniorátního obecenství.

Pozvánku/plakátek ještě dostanete.

Vyprošujeme Vám požehnané prázdniny a těšíme se na setkání.

Za farní sbor ČCE v Podbořanech

Radek Matuška, i podbořanský evangelický farář