Svolání 4. zasedání 38. konventu Západočeského seniorátu

Seniorátní výbor Západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Anglické nábřeží 13, 301 00 Plzeň

Všem poslancům 4. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

Ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve čl. 27 – 29 a Jednacího a volebního řádu oddíly A, C, F svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu ve spolupráci s předsednictvem konventu

4. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 5. listopadu 2022 v 9.30 do FS ČCE v Plzni – Korandova sboru

S bratrským pozdravem

Miroslav Hamari, senior

David Braha, seniorátní kurátor