Rozpis plateb v roce 2022

FS ČCE:
 
Seniorátní repartice Celocírkevní repartice
  Poukázat na účet synodní rady

Platební kalendář

Do 13. března 2022 odvod sbírky na podpůrný fond
Do 5. června 2022 odvod darů Jeronýmovy jednoty
Do 10. června 2022 odvod první poloviny seniorátních repartic
Do 20. listopadu 2022 odvod druhé poloviny seniorátních repartic

Variabilní symboly pro rok 2022 – vždy u platby variabilní symbol a číslo sboru

400 dary
600 dary Jeronýmovy jednoty 800 podpůrný fond
900 seniorátní repartice 700 miniprojekty

Všechny platby poukazujte na číslo účtu seniorátního výboru 800 563 389 / 0800.

Prosíme o dodržování termínů. Uvádějte variabilní symbol stanovený seniorátním výborem a vždy číslo sboru.

Termíny žádostí o dar z prostředků Jeronýmovy jednoty

Do 17. 4. 2022 žádost o dar z celocírkevních prostředků JJ
Do 8. 5. 2022 žádost o dar ze seniorátních prostředků JJ

Předkládat br. Josefu Benešovi ve dvojím vyhotovení.

Josef Beneš
telefon 602 442 472,
e-mail jos.ben@seznam.cz

Štítky: