Pozvánka na presbyterní konferenci o regionálních sborech 2. 10. 2021

Sestry a bratři, vážení přátelé,

zveme Vás na presbyterní konferenci, která se bude konat dne 2. 10. 2021 od 9.30 v Korandově sboru v Plzni.

Protože se v organizaci církve dějí věci, kterým chceme společně více porozumět, bude, po dohodě se seniorátním výborem, tématem:

Regionální sbory aneb „Jest co nového pod sluncem?“

Svými příspěvky poslouží zástupci SV, bratři z našeho seniorátu, a předpokládáme, že proběhne kvalitní diskuse.

S bratrským pozdravem
Josef Beneš
PO pro práci s laiky