Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 17. května 2021 v Teplé

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV souhlasí s volbou farářky Juliany Hamariové na sbor v Černošíně – na dva roky, úvazek 0,5 a souhlasí s předloženou povolávací listinou.

 • SV projednal osobní dopis br. Jiřího Marvana.

 • SV projednal situaci obsazení kazateli v Mariánských Lázních a Chebu.

 • SV souhlasí se sloučením sborů Chrást a Kralovice.

 • Br. Jiří Tomášek ze Záp. sboru v Plzni složil zkoušky na SR a obdržel pokyn k ordinaci.

 • FS Stříbro se chce stát kazatelskou stanicí některého plzeňského sboru.

Hospodářské věci

 • SV projednal hospodářské záležitosti – výsledek hospodaření zč. seniorátu za rok 2020. SV schvaluje a bude předložen konventu.

 • SV projednal dar ev. církve z Plavna, část daru bude použit pro ašský sbor a zbytek rozdělí SV na projekty v seniorátě.

 • SV doporučuje žádost o dar JJ ašskému sboru na umoření starého dluhu.

 • Podpůrný fond – dosud nezaplatil sbor v D. Bělé a Merklíně.

 • Do konce května je třeba odvést polovinu Personálního fondu a případně odvodu na pastoračního pracovníka.

 • Sbírky:

 • Sbírka na seniorátní Podpůrný fond – prosíme o odeslání na seniorátní účet (800 563 389/0800, VS 800xxxx) do konce dubna.

 • Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – prosíme zaslat do 12. května na bankovní účet č.: 7171717171/2700, VS: 914200xxxx.

 • Sbírka darů Jeronýmovy jednoty – je třeba vykonat do konce května a zaslat na seniorátní účet (800 563 389/0800, VS 600xxxx). Odvést prosíme do 4. června.

 • Sbírka na Diakonii – proběhla o svatodušních svátcích, je třeba odeslat do konce června.

 • Sbírka Solidarity sborů – je třeba provést v průběhu června a do konce července odvést.

Různé

 • Proběhlo setkání on-line se sestrou biskupkou Dr. Greinerovou. Účastnili se br. Hamari, br. Satke a br. Zikmund.

 • Výročí 90 let postavení kostela v Merklíně u Přeštic – merklínští plánují na neděli 13. června slavnostní bohoslužby a na pondělí 14. 6. koncert. Pozvánka rozeslána e-mailem.

Z pověření SV zapsal D. Braha

Zkratky: SV = seniorátní výbor, SR = synodní rada, ÚCK = Ústřední církevní kancelář synodní rady, xxxx = evidenční číslo sboru (součást variabilního symbolu), VS = variabilní symbol