Svolání konventu 2020

Všem poslancům 2. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve, čl. 27 – 29 a Jednacího a volebního řádu, oddíly A, C, F, svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu ve spolupráci s předsednictvem konventu

2. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 7. listopadu 2020 v 9.30 do FS ČCE v Chodově

S bratrským pozdravem

Miroslav Hamari, senior

Josef Beneš, seniorátní kurátor