Správa seniorátu

Adresa seniorátu Seniorátní výbor, Anglické nábř. 13, 301 50 Plzeň
Telefon
377 327 073
E-mail zapadocesky-seniorat@evangnet.cz
47724242
ČÚ 800563389/0800

Členové seniorátního výboru:

Funkce: Jméno: Sbor: Telefon: E-mail:
Senior Miroslav Hamari Plzeň 377 327 073 miroslav.hamari@evangnet.cz
Kurátor Josef Beneš Plzeň 377 461 917
603 442 472
jos.ben@seznam.cz
Náměstek seniora Jan Satke Přeštice 776 116 899 jan.satke@evangnet.cz
Náměstek kurátora David Braha Sokolov, KS Kynšperk   dbraha@seznam.cz
1. náhradník seniora Bob Helekia Ogola Nejdek 353 925 223 nejdek@evangnet.cz
2. náhradník seniora Daniel Matouš Mariánské Lázně 354 622 464 daniel.matous@evangnet.cz
1. náhradník kurátora Mirija Francouz Přeštice    
2. náhradník kurátora Jan Polinský Teplá    
seniorátní farář Petr Chamrád   608 534 411 p.chamrad@web.de

Poradní odbory:

Poradní odbor Předseda Telefon E-mail:
PO teologický Radek Matuška 352 675 284 chodov@seznam.cz
PO pro misii a evangelizaci Marek Sterzik 776 848 397 marek.sterzik@gmail.com
PO pro křesťanskou službu Karel Šimr 731 433 011 chrast@evangnet.cz
PO pro práci s dětmi <momentálně neobsazen>    
PO pro práci s mládeží Lukáš Král 773 285 190 lukas.kral@eee.cz
PO hymnologický Jan Esterle   esterle@volny.cz
PO hospodářský Lubomír Kovář 728 317 170 kovarlub@seznam.cz
PO pro práci s laiky Pavel Kučera 354 525 282 cceas@email.cz
PO pro přípravu presbyterů k ordinaci Pavel Hejzlar 355 440 007 pavel.hejzlar@evangnet.cz

Poznámka: SV uvítá další pracovníky jednotlivých poradních odborů. Zájemci nechť se hlásí buď na adrese SV či přímo u předsedy daného odboru.