Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. února 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV jednal v novém složení. Synodní rada potvrdila volbu D. Brahy za seniorátního kurátora a J. Polinského za náměstka seniorátního kurátora. Účastnil se i nově zvolený náhradník Marek Sterzik.

 • Děkujeme mnohokrát za službu br. Josefu Benešovi, který zastával místo seniorátního kurátora.

 • Bohoslužby v uzavřených okresech kvůli covidu se mohou konat, nebyly zakázány.

 • Sborová shromáždění se až do odvolání synodní radou nebudou konat.

Usnesení konventu 2020

Usnesení konventu Západočeského seniorátu přijatá na 2. zasedání XXXVIII. konventu

(které se konalo v sobotu 16. ledna 2021 online)

Dopis konventuálům: Konvent se přesunuje na sobotu 16. ledna

Vážené poslankyně a poslanci 38. konventu Západočeského seniorátu,

původně se měl náš konvent konat 7. listopadu v Chodově, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci byl odložen. Předsednictvo konventu a seniorátní výbor měli společnou schůzi a rozhodli jsme, že nový termín pro konvent je v sobotu 16. ledna 2021. Bude-li možnost ho uspořádat klasickou formou, pak se sejdeme tento den v 9.30 v Chodově. Pokud to však protiepidemiologická opatření neumožní, tak se sejdeme týž den v sobotu 16. ledna od 9.30 online. Mrzí nás to stejně jako vás, nicméně kvůli větší náročnosti na přípravu musíme být na tuto možnost připraveni s větším předstihem.

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 14. prosince 2020 v Plzni – Korandově sboru

Přítomni: Hamari, Satke, Beneš, Braha, Kovář, Krejčí

Omluveni: Matouš, Polinský

Seniorátní a sborové věci:

 • Seniorátní výbor obdržel souhlas s funkcí pastoračního pracovníka pro Ottu Tichého

 • Synodní rada potvrdila opakované volby K. Šimra (66% v Chrástu od 1. 10.) a Lukáše Krále (od 1. 9. 20 do 31. 12. 22 na 33% úvazku)

 • Bratr senior oznámil Synodní radě, že seniorátní výbor souhlasil se zrušením kazatelské stanice Trpísty

Svolání konventu 2020

Všem poslancům 2. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve, čl. 27 – 29 a Jednacího a volebního řádu, oddíly A, C, F, svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu ve spolupráci s předsednictvem konventu

2. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 7. listopadu 2020 v 9.30 do FS ČCE v Chodově

S bratrským pozdravem

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 18. května 2020 v Nejdku

Seniorátní a sborové věci:

 • Synodní rada schválila žádost bratra faráře Tomáška o zachování způsobilosti k ordinované službě

 • Synodní rada vydala pokyn k opakované volbě pro bratra Karla Šimra ve sboru v Chrástu

 • Seniorátní výbor projednal a schválil žádosti o podporu mikroprojektů pro sbory Černošín, Přeštice, Domažlice, Teplá, Kralovice, Chrást, Aš, Rokycany – všechny ve výši 10.000,– Kč

 • Od 1. 3. 2020 byl administrací sboru v Chebu pověřen bratr farář Daniel Matouš

Sdělení představenstva Jeronýmovy jednoty Západočeského seniorátu ČCE

Představenstvo JJ Západočeského seniorátu ČCE

(Text k vytištění je v příloze)

Všem sborům sdělujeme, že v současné době probíhá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Dne 13. června 2020 se mělo v Chebu sejít shromáždění zástupců sborů k projednání výsledků sbírky darů. Vzhledem k situaci v letošním roce projedná tyto výsledky pouze představenstvo seniorátní JJ ve složení: Jan Nozar, předseda, Lubomír Kovář, jednatel, Zbyněk Voldán, Bohuslav Schneider, David Braha.

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 16. února 2020 v Karlových Varech

Seniorátní výbor projednal následující body

 • Synodní rada ČCE
  • potvrdila snížení počtu starších Západního sboru v Plzni na 6 členů
  • prodloužila místo pastoračního pracovníka bratra Tichého do konce roku 2020
  • potvrdila udělení dispensu v Kralovicích pro sestry Terschovou a Grešlovou
  • souhlasí s žádostí bratra faráře Petra Tomáška o zachování volitelnosti a rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Sbor v Chrástu předal seniorátnímu výboru podklady k volbě bratra faráře Šimra do 30. 9. 2023 na 66% úvazku

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 20. ledna 2020 v Plzni – Korandově sboru

Seniorátní výbor:

 • Oznamuje, že bratr Pavel Knorek získal osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE
 • Schválil dodatek nájemní smlouvy z Teplé
 • Souhlasí s žádostí bratra faráře Petra Tomáška o zachování volitelnosti a rozvázání pracovního poměru se sborem v Chebu dohodou
 • Doporučuje vyhovět žádosti sboru v Merklíně o prodloužení místa pastoračního pracovníka Oty Tichého do roku 2020
 • Souhlasí s výší úvazku bratra faráře Karla Šimra ve sboru v Chrástu na příští období

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 16. září 2019 v Teplé

Seniorátní a sborové věci:

 • Ve sboru Domažlice již nastoupil bratr farář Daniel Freitinger, instalace proběhne 24. 11. 2019
 • Synodní rada
  • schválila volbu bratra faráře Petra Tomáška v Chebu na období do února 2020
  • potvrdila volbu bratra faráře Miroslava Hamariho v Korandově sboru
  • potvrdila způsobilost k ordinované službě sestry Dariny Majdúchové
 • V Chodově byl zvolen kurátorem bratr Jan Nedvěd
 • V Nejdku rezignoval kurátor, bratr Petr Mikschik

Stránky