Sdělení seniorátního výboru z 26. února 2017

Sdělní seniorátního výboru z jednání konaného dne 26. února 2018 v Teplé

Dobrý den, sestry a bratři,

naše druhé jednání v tomto roce mělo, mimo jiné, následující obsah:

Sdělení seniorátního výboru z 15. ledna 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 15. ledna 2018 v Plzni

Dobrý den, sestry a bratři,

zdravíme Vás v novém roce a přejeme hodně Božího požehnání v darovaném čase. Naše první jednání mělo, mimo jiné, následující obsah:

Sdělení seniorátního výboru ze 16. října 2017

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 16. října 2017 v Chebu

 • Sbor v Merklíně se domluvil s bratrem farářem Pavlisem na jeden rok a třetinu úvazku. SV s povoláním souhlasí.
 • V minulém období proběhly následující instalace:
  • bratra faráře Martina Zikmunda v Karlových Varech,
  • bratra faráře Matušky v Horním Slavkově a pro sbory v Ostrově a Podbořanech,
  • ve sboru v Přešticích proběhla instalace nových členů seniorátního výboru,
  • dne 22. 10. 2017 proběhne instalace bratra Lukáše Krále ve Kdyni.

Svolání konventu a pozvánka na presbyterní konferenci

Všem poslancům 3. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve čl. 27–29 a JVŘ A, C, F

svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu 3. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 11. listopadu 2017 v 9.30 do sboru ČCE v Domažlicích.

S bratrským pozdravem

Miroslav Hamari, senior a

Josef Beneš, seniorátní kurátor

Sdělení seniorátního výboru z 18. září 2017

Sdělení seniorátního výboru z jednání dne 18. září 2017 v Mariánských Lázních

Sborové záležitosti

 • Synodní rada potvrdila volbu bratra faráře Karla Šimra v Chrástu na tři roky.
 • Bratr farář Radek Matuška rezignoval a odešel ze sboru v Chodově k poslednímu červnu. Následně byl zvolen v sousboří na půl úvazku v Horním Slavkově a dvakrát čtvrt v Ostrově a Podbořanech. SR potvrdila volbu od 1. 7. do 30. 6. na tři roky.

Sdělení seniorátního výboru ze 3. září 2017

Milé sestry a milí bratři,

zdravím Vás po prázdninách. Přijměte, prosím, touto formou pozvání na seniorátní setkání na hoře Bzí. Vzhledem k mylně uvedenému termínu v jedné z verzí seniorátního kalendáře upřesňuji termín tohoto bohoslužebného setkání se slavením Večeře Páně. Bude se konat v neděli 17.9. v 11.00 hodin na hoře Bzí. Autobus odjíždí z Plzně, parkoviště Peklo (zvané též Parking Nové divadlo, viz Mapy.cz) v 9.30 hodin. Hostem bude bratr Mgr. Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE, se kterým se setkáme již v sobotu 16.9. v 19.00 hodinv Korandově sboru k přednášce a diskusi na téma Co diakonie ČCE ctí a neopouští.

Sdělení seniorátního výboru z 15. května 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 15. května 2017 v Nejdku

 • Bratr farář Milan Satke slavil své 80. narozeniny. Děkujeme pánu Bohu za jeho službu a Milanovi vyprošujeme i touto cestou hodně Božího požehnání do dalších let života.
 • SV schvaluje žádost o dispens Radka Matušky na místo faráře v Chodově k 30. 6. 2017, aby od 1. 7. 2017 mohl být zvolen pro sousboří Horní Slavkov, Ostrov nad Ohří a Podbořany
 • Ve sboru Přeštice byla volba části staršovstva

Sdělení seniorátního výboru z 24. dubna 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 24. dubna 2017 v Merklíně

 • Opakovanou volbou byl v Nejdku zvolen bratr farář Ogola na 3 roky do 31. 8. 2020 velkou většinou hlasů.
 • Na synodní radu byla zaslána žádost o potvrzení volby bratra Martina Zikmunda v K. Varech, instalace proběhne v září.
 • Na synodní radu byla zaslána žádost o pokyn k volbě bratra Karla Šimra ve sboru v Chrástu do 30. 9. 2020 na ⅔ úvazku.

Sdělení seniorátního výboru z 20. března 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 20. března 2017 v Chodově

 1. Setkání zástupců seniorátu a bavorské církve v Hofu proběhlo 4.4.2017 od 10.00 hodin

 2. Bratr farář Martin Zikmund byl 5.3.2017 zvolen ve sboru Karlovy Vary od 1.7.2017 do 30.6.2022

Presbyterní konference „Církev a finance“

Jsme zváni na presbyterní konferenci na téma „Církev a finance“,

která se koná

v Korandově sboru v Plzni, na Anglickém nábřeží 13,

v sobotu 18. března 2017 od 10.00 hod.

Naším hostem bude bratr Miroslav Maňák ze synodní rady.

Stránky