Svolání konventu 2020

Všem poslancům 2. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve, čl. 27 – 29 a Jednacího a volebního řádu, oddíly A, C, F, svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu ve spolupráci s předsednictvem konventu

2. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 7. listopadu 2020 v 9.30 do FS ČCE v Chodově

S bratrským pozdravem

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 18. května 2020 v Nejdku

Seniorátní a sborové věci:

 • Synodní rada schválila žádost bratra faráře Tomáška o zachování způsobilosti k ordinované službě

 • Synodní rada vydala pokyn k opakované volbě pro bratra Karla Šimra ve sboru v Chrástu

 • Seniorátní výbor projednal a schválil žádosti o podporu mikroprojektů pro sbory Černošín, Přeštice, Domažlice, Teplá, Kralovice, Chrást, Aš, Rokycany – všechny ve výši 10.000,– Kč

 • Od 1. 3. 2020 byl administrací sboru v Chebu pověřen bratr farář Daniel Matouš

Sdělení představenstva Jeronýmovy jednoty Západočeského seniorátu ČCE

Představenstvo JJ Západočeského seniorátu ČCE

(Text k vytištění je v příloze)

Všem sborům sdělujeme, že v současné době probíhá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Dne 13. června 2020 se mělo v Chebu sejít shromáždění zástupců sborů k projednání výsledků sbírky darů. Vzhledem k situaci v letošním roce projedná tyto výsledky pouze představenstvo seniorátní JJ ve složení: Jan Nozar, předseda, Lubomír Kovář, jednatel, Zbyněk Voldán, Bohuslav Schneider, David Braha.

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 16. února 2020 v Karlových Varech

Seniorátní výbor projednal následující body

 • Synodní rada ČCE
  • potvrdila snížení počtu starších Západního sboru v Plzni na 6 členů
  • prodloužila místo pastoračního pracovníka bratra Tichého do konce roku 2020
  • potvrdila udělení dispensu v Kralovicích pro sestry Terschovou a Grešlovou
  • souhlasí s žádostí bratra faráře Petra Tomáška o zachování volitelnosti a rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Sbor v Chrástu předal seniorátnímu výboru podklady k volbě bratra faráře Šimra do 30. 9. 2023 na 66% úvazku

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 20. ledna 2020 v Plzni – Korandově sboru

Seniorátní výbor:

 • Oznamuje, že bratr Pavel Knorek získal osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE
 • Schválil dodatek nájemní smlouvy z Teplé
 • Souhlasí s žádostí bratra faráře Petra Tomáška o zachování volitelnosti a rozvázání pracovního poměru se sborem v Chebu dohodou
 • Doporučuje vyhovět žádosti sboru v Merklíně o prodloužení místa pastoračního pracovníka Oty Tichého do roku 2020
 • Souhlasí s výší úvazku bratra faráře Karla Šimra ve sboru v Chrástu na příští období

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 16. září 2019 v Teplé

Seniorátní a sborové věci:

 • Ve sboru Domažlice již nastoupil bratr farář Daniel Freitinger, instalace proběhne 24. 11. 2019
 • Synodní rada
  • schválila volbu bratra faráře Petra Tomáška v Chebu na období do února 2020
  • potvrdila volbu bratra faráře Miroslava Hamariho v Korandově sboru
  • potvrdila způsobilost k ordinované službě sestry Dariny Majdúchové
 • V Chodově byl zvolen kurátorem bratr Jan Nedvěd
 • V Nejdku rezignoval kurátor, bratr Petr Mikschik

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 17. června 2019 v Plzni – Korandově sboru

Seniorátní a sborové věci

 • Příští jednání bude 16. 9. v září v Teplé od 17.00 a dále v říjnu v Chrástu
 • Návrh povolávací listiny bratra Aleše Rosického pro službu ve sboru v Teplé – vše v pořádku. SV dává doporučení k vydání pokynu k volbě.
 • SV obdržel podklady k volbě bratra Daniela Freitingera v Domažlicích – volba proběhla 16. 6.
 • SV obdržel protokol o volbě výpomocného kazatele bratra Petrlíka.
 • Bylo podáno 8 žádostí na mikroprojekty:

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 15. dubna 2019 v Aši

 • Obdrželi jsme od ústředí finanční prostředky na mikroprojekty pro tento rok, a tak je možno do 31. 5. 2019 podat žádost o podporu na jejich realizaci. V příloze sdělení jsou detailní pravidla.
 • Zveme Vás na seniorátní setkání Jeronymovy jednoty na 15. června od 9.30 do sboru v Přešticích (pozvánka je v příloze sdělení) a zároveň
  • do 30. května 2019 zašlete br. Lubomíru Kovářovi e-mailem (kovarlub@seznam.cz), telefonicky, SMS (728 317 170) nebo poštou (360 10 Karlovy Vary, Chomutovská 18) tyto údaje:

Pozvánka na Posvícení v Podhradí 2019

Evangelická církev v Aši a Podhradí

srdečně zve k

Posvícení v Podhradí

v kostele Dobrého Pastýře
v neděli Misericordias Domini, dne 5. května 2019,
za účasti německých krajanů a rodáků obce Podhradí

Pozvání na presbyterní konferenci „Hodocení centrálních strategických úvah z pohledu seniorátu“ 13. 4. 2019 v Novém Sedle

Sestry a bratři,

Stránky