Sdělení seniorátního výboru z 15. května 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 15. května 2017 v Nejdku

  • Bratr farář Milan Satke slavil své 80. narozeniny. Děkujeme pánu Bohu za jeho službu a Milanovi vyprošujeme i touto cestou hodně Božího požehnání do dalších let života.
  • SV schvaluje žádost o dispens Radka Matušky na místo faráře v Chodově k 30. 6. 2017, aby od 1. 7. 2017 mohl být zvolen pro sousboří Horní Slavkov, Ostrov nad Ohří a Podbořany
  • Ve sboru Přeštice byla volba části staršovstva

Sdělení seniorátního výboru z 24. dubna 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 24. dubna 2017 v Merklíně

  • Opakovanou volbou byl v Nejdku zvolen bratr farář Ogola na 3 roky do 31. 8. 2020 velkou většinou hlasů.
  • Na synodní radu byla zaslána žádost o potvrzení volby bratra Martina Zikmunda v K. Varech, instalace proběhne v září.
  • Na synodní radu byla zaslána žádost o pokyn k volbě bratra Karla Šimra ve sboru v Chrástu do 30. 9. 2020 na ⅔ úvazku.

Sdělení seniorátního výboru z 20. března 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 20. března 2017 v Chodově

  1. Setkání zástupců seniorátu a bavorské církve v Hofu proběhlo 4.4.2017 od 10.00 hodin

  2. Bratr farář Martin Zikmund byl 5.3.2017 zvolen ve sboru Karlovy Vary od 1.7.2017 do 30.6.2022

Presbyterní konference „Církev a finance“

Jsme zváni na presbyterní konferenci na téma „Církev a finance“,

která se koná

v Korandově sboru v Plzni, na Anglickém nábřeží 13,

v sobotu 18. března 2017 od 10.00 hod.

Naším hostem bude bratr Miroslav Maňák ze synodní rady.

2. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Všem poslancům 2. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Sháníme seniorátní dokumenty

Momentálně shromažďujeme dokumenty z konventů z doby, kdy seniorátní stránky nebyly v pravidelném provozu. Chceme zde vytvořit archiv těchto dokumentů.

Jedná se především o sdělení seniorátního výboru a usnesení konventu od roku 2008.

Dále oceníme i tabulky o hospodaření seniorátu.

Zatím se nám podařilo nově sehnat usnesení konventu z r. 2015. Za něj, za aktuální seniorátní kalendář a seniorátní databázi děkujeme br. Mikuláši Zoubkovi.

Občasník POEMu – září 2015

Vyšel nový občasník poradního odboru evangelizačního a misijního. Stáhnout jej můžete následujícími odkazy:

Občasník POEMu – duben 2015

Občasník POEMu za duben 2015 je k dispozici ke stažení.

Občasník POEMu – listopad 2014

Občasník poradního odboru evangelizačního a misijního za listopad 2014 je k dispozici ke stažení.

Občasník šiřte svobodně, dle vlastního uvážení.

Občasník POEMu – květen 2014

Občasník poradního odboru evangelizačního a misijního z května 2014 je k dispozici ke stažení.

Občasník šiřte svobodně, dle vlastního uvážení.

Stránky