Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 17. června 2019 v Plzni – Korandově sboru

Seniorátní a sborové věci

 • Příští jednání bude 16. 9. v září v Teplé od 17.00 a dále v říjnu v Chrástu
 • Návrh povolávací listiny bratra Aleše Rosického pro službu ve sboru v Teplé – vše v pořádku. SV dává doporučení k vydání pokynu k volbě.
 • SV obdržel podklady k volbě bratra Daniela Freitingera v Domažlicích – volba proběhla 16. 6.
 • SV obdržel protokol o volbě výpomocného kazatele bratra Petrlíka.
 • Bylo podáno 8 žádostí na mikroprojekty:

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 15. dubna 2019 v Aši

 • Obdrželi jsme od ústředí finanční prostředky na mikroprojekty pro tento rok, a tak je možno do 31. 5. 2019 podat žádost o podporu na jejich realizaci. V příloze sdělení jsou detailní pravidla.
 • Zveme Vás na seniorátní setkání Jeronymovy jednoty na 15. června od 9.30 do sboru v Přešticích (pozvánka je v příloze sdělení) a zároveň
  • do 30. května 2019 zašlete br. Lubomíru Kovářovi e-mailem (kovarlub@seznam.cz), telefonicky, SMS (728 317 170) nebo poštou (360 10 Karlovy Vary, Chomutovská 18) tyto údaje:

Pozvánka na Posvícení v Podhradí 2019

Evangelická církev v Aši a Podhradí

srdečně zve k

Posvícení v Podhradí

v kostele Dobrého Pastýře
v neděli Misericordias Domini, dne 5. května 2019,
za účasti německých krajanů a rodáků obce Podhradí

Pozvání na presbyterní konferenci „Hodocení centrálních strategických úvah z pohledu seniorátu“ 13. 4. 2019 v Novém Sedle

Sestry a bratři,

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 18. března 2019 v Nejdku

Seniorátní a sborové věci:

 • Proběhl rozhovor s br. Holubcem z kynšperské kazatelské stanice sokolovského sboru.
 • Seniorátní výbor doporučil žádost domažlického sboru o vydání pokynu k volbě br. faráře Daniela Freitingera.
 • Seniorátní výbor požádal synodní radu o vydání pokynu k volbě br. Tomáška v Chebu.
 • Seniorátní výbor požádal synodní radu o vydání pokynu k volbě br. Miroslava Hamariho v Plzni – Korandově sboru.

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 18. února 2019 v Kralovicích

Poznámky z jednání seniorátního výboru (dále SV)

 • Zdravotní stav bratra faráře Pavla Kučery se po úrazu (zlomený obratel) zlepšil, prosíme, myslete na něj ve svých modlitbách
 • Bratr farář Lubomír Líbal oslavil své 90. narozeniny, seniorátní výbor mu děkuje za jeho práci, gratuluje a přeje do dalších let hodně zdraví a požehnání od Pána církve
 • Synodní rada potvrdila bratra Ondřeje Pellara jako faráře. Bratr Ondřej slouží v Rokycanech na plný úvazek

Sdělení seniorátního výboru z 21. ledna 2019

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 21. ledna 2019 v Karlových Varech

Seniorátní a sborové věci:

 • Synodní rada schválila žádost br. jáhna O. Pellara o udělení dekretu volitelnosti za faráře ČCE.
 • Seniorátní výbor doporučil žádost br. jáhna Pavla Knorka o udělení dekretu volitelnosti za faráře ČCE.
 • Br. Jiří Kantor byl synodní radou schválen jako volitelný za výpomocného kazatele. Proběhla jeho volba v Plzni Západním sboru. Seniorátní výbor souhlasí s udělením ordinace.

Sdělení seniorátního výboru z 19. listopadu 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 19. listopadu 2018 v Plzni – Korandově sboru

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Podklady k presbyterní konferenci konané 24. 11. 2018 v Plzni – Korandově sboru

Dobrý den,

ještě jednou Vás zvu do Korandova sboru na presbyterní konferenci 24. 11. 2018 v 930 a v přílohách posílám dokumenty, které se k našemu tématu vztahují.

Sdělení seniorátního výboru z 15. října 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 15. října 2018 v Černošíně

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Stránky