Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 14. prosince 2020 v Plzni – Korandově sboru

Přítomni: Hamari, Satke, Beneš, Braha, Kovář, Krejčí

Omluveni: Matouš, Polinský

Seniorátní a sborové věci:

 • Seniorátní výbor obdržel souhlas s funkcí pastoračního pracovníka pro Ottu Tichého

 • Synodní rada potvrdila opakované volby K. Šimra (66% v Chrástu od 1. 10.) a Lukáše Krále (od 1. 9. 20 do 31. 12. 22 na 33% úvazku)

 • Bratr senior oznámil Synodní radě, že seniorátní výbor souhlasil se zrušením kazatelské stanice Trpísty

Svolání konventu 2020

Všem poslancům 2. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve, čl. 27 – 29 a Jednacího a volebního řádu, oddíly A, C, F, svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu ve spolupráci s předsednictvem konventu

2. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 7. listopadu 2020 v 9.30 do FS ČCE v Chodově

S bratrským pozdravem

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 18. května 2020 v Nejdku

Seniorátní a sborové věci:

 • Synodní rada schválila žádost bratra faráře Tomáška o zachování způsobilosti k ordinované službě

 • Synodní rada vydala pokyn k opakované volbě pro bratra Karla Šimra ve sboru v Chrástu

 • Seniorátní výbor projednal a schválil žádosti o podporu mikroprojektů pro sbory Černošín, Přeštice, Domažlice, Teplá, Kralovice, Chrást, Aš, Rokycany – všechny ve výši 10.000,– Kč

 • Od 1. 3. 2020 byl administrací sboru v Chebu pověřen bratr farář Daniel Matouš

Sdělení představenstva Jeronýmovy jednoty Západočeského seniorátu ČCE

Představenstvo JJ Západočeského seniorátu ČCE

(Text k vytištění je v příloze)

Všem sborům sdělujeme, že v současné době probíhá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Dne 13. června 2020 se mělo v Chebu sejít shromáždění zástupců sborů k projednání výsledků sbírky darů. Vzhledem k situaci v letošním roce projedná tyto výsledky pouze představenstvo seniorátní JJ ve složení: Jan Nozar, předseda, Lubomír Kovář, jednatel, Zbyněk Voldán, Bohuslav Schneider, David Braha.

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 16. února 2020 v Karlových Varech

Seniorátní výbor projednal následující body

 • Synodní rada ČCE
  • potvrdila snížení počtu starších Západního sboru v Plzni na 6 členů
  • prodloužila místo pastoračního pracovníka bratra Tichého do konce roku 2020
  • potvrdila udělení dispensu v Kralovicích pro sestry Terschovou a Grešlovou
  • souhlasí s žádostí bratra faráře Petra Tomáška o zachování volitelnosti a rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Sbor v Chrástu předal seniorátnímu výboru podklady k volbě bratra faráře Šimra do 30. 9. 2023 na 66% úvazku

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 20. ledna 2020 v Plzni – Korandově sboru

Seniorátní výbor:

 • Oznamuje, že bratr Pavel Knorek získal osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE
 • Schválil dodatek nájemní smlouvy z Teplé
 • Souhlasí s žádostí bratra faráře Petra Tomáška o zachování volitelnosti a rozvázání pracovního poměru se sborem v Chebu dohodou
 • Doporučuje vyhovět žádosti sboru v Merklíně o prodloužení místa pastoračního pracovníka Oty Tichého do roku 2020
 • Souhlasí s výší úvazku bratra faráře Karla Šimra ve sboru v Chrástu na příští období

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 16. září 2019 v Teplé

Seniorátní a sborové věci:

 • Ve sboru Domažlice již nastoupil bratr farář Daniel Freitinger, instalace proběhne 24. 11. 2019
 • Synodní rada
  • schválila volbu bratra faráře Petra Tomáška v Chebu na období do února 2020
  • potvrdila volbu bratra faráře Miroslava Hamariho v Korandově sboru
  • potvrdila způsobilost k ordinované službě sestry Dariny Majdúchové
 • V Chodově byl zvolen kurátorem bratr Jan Nedvěd
 • V Nejdku rezignoval kurátor, bratr Petr Mikschik

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 17. června 2019 v Plzni – Korandově sboru

Seniorátní a sborové věci

 • Příští jednání bude 16. 9. v září v Teplé od 17.00 a dále v říjnu v Chrástu
 • Návrh povolávací listiny bratra Aleše Rosického pro službu ve sboru v Teplé – vše v pořádku. SV dává doporučení k vydání pokynu k volbě.
 • SV obdržel podklady k volbě bratra Daniela Freitingera v Domažlicích – volba proběhla 16. 6.
 • SV obdržel protokol o volbě výpomocného kazatele bratra Petrlíka.
 • Bylo podáno 8 žádostí na mikroprojekty:

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 15. dubna 2019 v Aši

 • Obdrželi jsme od ústředí finanční prostředky na mikroprojekty pro tento rok, a tak je možno do 31. 5. 2019 podat žádost o podporu na jejich realizaci. V příloze sdělení jsou detailní pravidla.
 • Zveme Vás na seniorátní setkání Jeronymovy jednoty na 15. června od 9.30 do sboru v Přešticích (pozvánka je v příloze sdělení) a zároveň
  • do 30. května 2019 zašlete br. Lubomíru Kovářovi e-mailem (kovarlub@seznam.cz), telefonicky, SMS (728 317 170) nebo poštou (360 10 Karlovy Vary, Chomutovská 18) tyto údaje:

Pozvánka na Posvícení v Podhradí 2019

Evangelická církev v Aši a Podhradí

srdečně zve k

Posvícení v Podhradí

v kostele Dobrého Pastýře
v neděli Misericordias Domini, dne 5. května 2019,
za účasti německých krajanů a rodáků obce Podhradí

Stránky