Sdělení seniorátního výboru ze 16. října 2017

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 16. října 2017 v Chebu

 • Sbor v Merklíně se domluvil s bratrem farářem Pavlisem na jeden rok a třetinu úvazku. SV s povoláním souhlasí.
 • V minulém období proběhly následující instalace:
  • bratra faráře Martina Zikmunda v Karlových Varech,
  • bratra faráře Matušky v Horním Slavkově a pro sbory v Ostrově a Podbořanech,
  • ve sboru v Přešticích proběhla instalace nových členů seniorátního výboru,
  • dne 22. 10. 2017 proběhne instalace bratra Lukáše Krále ve Kdyni.

Svolání konventu a pozvánka na presbyterní konferenci

Všem poslancům 3. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve čl. 27–29 a JVŘ A, C, F

svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu 3. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 11. listopadu 2017 v 9.30 do sboru ČCE v Domažlicích.

S bratrským pozdravem

Miroslav Hamari, senior a

Josef Beneš, seniorátní kurátor

Sdělení seniorátního výboru z 18. září 2017

Sdělení seniorátního výboru z jednání dne 18. září 2017 v Mariánských Lázních

Sborové záležitosti

 • Synodní rada potvrdila volbu bratra faráře Karla Šimra v Chrástu na tři roky.
 • Bratr farář Radek Matuška rezignoval a odešel ze sboru v Chodově k poslednímu červnu. Následně byl zvolen v sousboří na půl úvazku v Horním Slavkově a dvakrát čtvrt v Ostrově a Podbořanech. SR potvrdila volbu od 1. 7. do 30. 6. na tři roky.

Sdělení seniorátního výboru ze 3. září 2017

Milé sestry a milí bratři,

zdravím Vás po prázdninách. Přijměte, prosím, touto formou pozvání na seniorátní setkání na hoře Bzí. Vzhledem k mylně uvedenému termínu v jedné z verzí seniorátního kalendáře upřesňuji termín tohoto bohoslužebného setkání se slavením Večeře Páně. Bude se konat v neděli 17.9. v 11.00 hodin na hoře Bzí. Autobus odjíždí z Plzně, parkoviště Peklo (zvané též Parking Nové divadlo, viz Mapy.cz) v 9.30 hodin. Hostem bude bratr Mgr. Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE, se kterým se setkáme již v sobotu 16.9. v 19.00 hodinv Korandově sboru k přednášce a diskusi na téma Co diakonie ČCE ctí a neopouští.

Sdělení seniorátního výboru z 15. května 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 15. května 2017 v Nejdku

 • Bratr farář Milan Satke slavil své 80. narozeniny. Děkujeme pánu Bohu za jeho službu a Milanovi vyprošujeme i touto cestou hodně Božího požehnání do dalších let života.
 • SV schvaluje žádost o dispens Radka Matušky na místo faráře v Chodově k 30. 6. 2017, aby od 1. 7. 2017 mohl být zvolen pro sousboří Horní Slavkov, Ostrov nad Ohří a Podbořany
 • Ve sboru Přeštice byla volba části staršovstva

Sdělení seniorátního výboru z 24. dubna 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 24. dubna 2017 v Merklíně

 • Opakovanou volbou byl v Nejdku zvolen bratr farář Ogola na 3 roky do 31. 8. 2020 velkou většinou hlasů.
 • Na synodní radu byla zaslána žádost o potvrzení volby bratra Martina Zikmunda v K. Varech, instalace proběhne v září.
 • Na synodní radu byla zaslána žádost o pokyn k volbě bratra Karla Šimra ve sboru v Chrástu do 30. 9. 2020 na ⅔ úvazku.

Sdělení seniorátního výboru z 20. března 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 20. března 2017 v Chodově

 1. Setkání zástupců seniorátu a bavorské církve v Hofu proběhlo 4.4.2017 od 10.00 hodin

 2. Bratr farář Martin Zikmund byl 5.3.2017 zvolen ve sboru Karlovy Vary od 1.7.2017 do 30.6.2022

Presbyterní konference „Církev a finance“

Jsme zváni na presbyterní konferenci na téma „Církev a finance“,

která se koná

v Korandově sboru v Plzni, na Anglickém nábřeží 13,

v sobotu 18. března 2017 od 10.00 hod.

Naším hostem bude bratr Miroslav Maňák ze synodní rady.

2. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Všem poslancům 2. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Sháníme seniorátní dokumenty

Momentálně shromažďujeme dokumenty z konventů z doby, kdy seniorátní stránky nebyly v pravidelném provozu. Chceme zde vytvořit archiv těchto dokumentů.

Jedná se především o sdělení seniorátního výboru a usnesení konventu od roku 2008.

Dále oceníme i tabulky o hospodaření seniorátu.

Zatím se nám podařilo nově sehnat usnesení konventu z r. 2015. Za něj, za aktuální seniorátní kalendář a seniorátní databázi děkujeme br. Mikuláši Zoubkovi.

Stránky