Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 8. září 2021 v Přešticích

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV schválil Žádost o pokyn k volbě pro sestru farářku Helenu Hamariovou, Korandův sbor v Plzni, na období 2021–2027, 100% úvazek.

 • Seniorát má 2 nové kurátory – Cheb – br. Karas; Teplá – br. Jan Polinský. Přejeme mnoho Božího požehnání!

 • Návratka předsednictvu konventu – odeslat do pondělí 4. října.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 21. června 2021 v Karlových Varech

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SR schválila povolací listinu br. Radka Matušky – na 1 rok. Br. Matuška zaslal žádost o jmenování za faráře.
 • Ve sboru v Černošíně proběhla volba farářky Juliany Hamariové na poloviční úvazek na dva roky.
 • Pověření ke službě laických členů SV proběhne během září. Místo bude určeno (Teplá či Kynšperk).
 • Regionální sbor – proběhlo setkání chebského, mariánskolázeňského a ašského sboru. Společně hovořili o možnosti vytvoření jednoho (regionálního?) sboru.

Pozvánka na presbyterní konferenci o regionálních sborech 2. 10. 2021

Sestry a bratři, vážení přátelé,

zveme Vás na presbyterní konferenci, která se bude konat dne 2. 10. 2021 od 9.30 v Korandově sboru v Plzni.

Protože se v organizaci církve dějí věci, kterým chceme společně více porozumět, bude, po dohodě se seniorátním výborem, tématem:

Regionální sbory aneb „Jest co nového pod sluncem?“

Svými příspěvky poslouží zástupci SV, bratři z našeho seniorátu, a předpokládáme, že proběhne kvalitní diskuse.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 17. května 2021 v Teplé

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV souhlasí s volbou farářky Juliany Hamariové na sbor v Černošíně – na dva roky, úvazek 0,5 a souhlasí s předloženou povolávací listinou.

 • SV projednal osobní dopis br. Jiřího Marvana.

 • SV projednal situaci obsazení kazateli v Mariánských Lázních a Chebu.

 • SV souhlasí se sloučením sborů Chrást a Kralovice.

Pozvánka na jednání seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty 26. 6. 2021 v Plzni – Korandově sboru

Dobrý den,

zdravím Vás jménem předsednictva Jeronymovy jednoty. I když jsme původně měli plán sejít se pouze jako předsednictvo, chceme vyhovět řádům, a tak posílám pozvánku na

jednání seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty, které se koná

v sobotu 26. 6. od 9.30 v Plzni – Korandově sboru

Prosíme o vyslání Vašeho zástupce!!!

Západočeská online mládež 2.0

Online
21. 5. 21
v 18:00

Těšit se můžete na:

 • Program Karla Müllera (z Pastoral Brothers)
 • společnou diskuzi,
 • mládežníky z jiných sborů,
 • modlitbu a příjemně strávený čas.

Těšíme se na vás ;)

https://meet.jit.si/zsmladez

Setkání se uskuteční na výše uvedené adrese a pořádají jej f. Aleš Rosický a f. Juliana Hamariová.
V případě dotazů pište a volejte na číslo 734780193 a e-mail cce.tepla@seznam.cz

Pozvání k modlitbám za západočeský seniorát

Milí bratři a milé sestry,

rádi bychom vás pozvali k  modlitbám za budoucnost našich sborů.

Jak víte, naše sbory se ocitají před velkou výzvou – nést evangelium tomuto světu i přes to, že si své duchovní pastýře, kazatele budeme muset zaplatit z vlastních prostředků.

Některé sbory to zvládnou bez potíží, jiné to vnímají jako ohrožení vlastní existence.

Pokyny Jeronymovy jednoty z 28. dubna 2021

Milé sestry a milí bratři,

zdravím Vás z Plzně a v příloze posílám instrukce ke sbírce darů Jeronýmovy jednoty, která má proběhnout do 31. 5. V nejbližší době dostanete poštou letošní propagační letáky. Upozorňuji, že vzhledem k resignaci bratra Lubomíra Kováře, kterému moc děkujeme za jeho dlouholetou službu, je třeba změnit i kontakt na předsednictvo JJ, kam budete zasílat výkazy a žádosti o dar. Vybrané finanční prostředky budete zasílat na stejný účet jako doposud.

S bratrským pozdravem

Josef Beneš

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 19. dubna 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Schválena žádost o jmenování br. far. Luďka Korpy za faráře ve sboru Plzeň Západ (ekvivalent volby ve sborovém shromáždění v současné situaci).
 • Schválena žádost o dispens pro volbu staršovstva ve FS ČCE v Teplé.
 • Nový zpěvník – SV doporučuje objednat více kusů, než je aktuálně potřeba (není jisté, zda bude možnost dotisku).
 • Nová dozorčí rada Diakonie Západ – schválena dle našeho návrhu.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. března 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Pro práci v poradních odborech byli pověřeni – Daniel Freitinger – PO teologický, Aleš Rosický – PO pro mládež.

 • Prosíme sbory, aby dodržovaly limit počtu účastníků bohoslužeb – chodí kontroly, byly již uděleny stotisícové pokuty (ŘKC)!

Stránky