Pozvání k pověření výpomocného kazatele Radomíra Škalouda do Přeštic – neděle 14. května 2023 od 14.30

Předmět: [ZSsbory] Pozvání k pověření výpomocného kazatele Radomíra Škalouda do Přeštic – neděle 14. května od 14.30
Od: "Jan Satke"

Seniorátní velikonoční list 2023

Milí bratři a sestry ve sborech
západočeského seniorátu ČCE,

zdravím Vás přáním pokoje a radosti ve jménu našeho Pána, jemuž všichni nedokonale sloužíme a od něhož jsme si všichni předtím nechali a necháváme dokonale posloužit. On je naše spása, záštita, pavéza, hrad přepevný. V Něm je naše radost, jistota i budoucnost.

„Zvítězil Beránek náš, následujme jej!“

To je heslo Jednoty bratrské – Beránek s korouhví.

Korouhev se dříve nosila v čele zástupu poutníků či vojáků, aby věděli, kam jít. Beránek Boží nám ukazuje cestu i dnes.

Velikonoční olympiáda v Novém Sedle

Milé děti,

přijďte si s námi zasoutěžit

K EVANGELICKÉMU SBORU V NOVÉM SEDLE

Karlovarská 130

Těšit se můžete na různé sportovní disciplíny, dovednostní soutěže, výrobu píšťaliček a kouzelnou dílnu.

kdy:

velikonoční pondělí 10. 4. od 14 hodin

s sebou:

dobrou náladu 🙂

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 13. března 2023 v Chrástu

TERMÍNY

Neděle 2. dubna – Matuška v KV a v Chodově, Zikmund v Nejdku a Jáchymově.

Středa 5. dubna – bohoslužba Diakonie + setkání s ředitelkou Diakonie Západ (senior).

Středa 19. dubna – schůze SV v Nejdku a vizitace sboru.

Neděle 7. května – Plzeň – Západní sbor, ranní bohoslužby a rozhovor se staršovstvem, podvečerní nešpory v rámci oslav svobody (senior).

Česko-německý sborový den

Čerpat z plnosti

 • Dvojjazyčné bohoslužby s Večeří Páně, 16.00

 • Kreativní workshopy, hudba a tanec

 • Ztišení a společné jídlo

 • Sobota, 17. června 2023, 10–17 hod.

 • Jochen-Klepper-Haus, Jakob-Zeidler-Starße 5, 95100 Selb

 • Selb–Aš, bavorsko-české týdny přátelství

 • Bližší informace a možnost přihlášení:

  www.stadtkirche-selb.decheb.evangnet.cz

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. února 2023 v Chebu

TERMÍNY V PRVNÍM POLOLETÍ 2023

Neděle 26. února ve 14.30 – instalace seniora a dalších členů a náhradníků seniorátního výboru z řad farářů.

Pondělí 13. března v 17.00 hodin – schůze SV v Chrástu a vizitace sboru.

Středa 19. dubna – schůze SV v Nejdku a vizitace sboru.

Středa 10. května – schůze SV v Plzni – Korandově sboru a vizitace sboru.

Schůze SV se budou konat obvykle ve středu, občas v pondělí.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 16. ledna 2023 v Plzni – Korandově sboru

TERMÍNY V ÚNORU 2023

Středa 15. února v 17.00 – schůze seniorátního výboru v Chebu, pak rozhovor se staršovstvem a vizitace sboru

Neděle 19. února – slib staršovstva v Černošíně

Neděle 26. února ve 14.30 – instalace seniora a dalších členů a náhradníků seniorátního výboru z řad farářů v Chodově u Karlových Varů

Rozpis plateb v roce 2023 – platební kalendář

Celocírkevní repartice

– poukázat na účet synodní rady

Platby na seniorátní účet

Do 13. března 2023 – odvod sbírky na podpůrný fond

Do 5. června 2023 – odvod darů Jeronýmovy jednoty

Do 10. června 2023 – odvod poloviny seniorátních repartic

Do 20. listopadu 2023 – odvod druhé poloviny seniorátních repartic

Variabilní symboly pro rok 2023

– vždy u platby variabilní symbol a číslo sboru

400 – dary

600 – dary Jeronýmovy jednoty

700 – mikroprojekty

Instalace poloviny seniorátního výboru

Milí bratři a sestry,

dovoluji si Vám poslat POZVÁNÍ na instalaci farářských členů seniorátního výboru do Chodova u Karlových Var v neděli 26. února odpoledne. Prosíme, věnujte této události poznámku jak v ohláškách, tak ve svých kalendářích.

bude to příležitost ke společným bohoslužbám, jakož i ke sdílení v osobních rozhovorech. A také k setkání s představiteli naší církve.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 23. listopadu 2022 v Přešticích

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV podpořil žádost o prodloužení místa pastoračního pracovníka ve sboru Merklíně, br. Oty Tichého.

 • SR vydala pokyn k volbě br. far. M. Hamariho v Korandově sboru v Plzni. Volba proběhne 4. 12., povede br. far. D. Freitinger

 • SV doporučil žádost br. Radima Škalouda na výpomocného kazatele. Br. Škaloud byl pozván ke zkoušce 6. 12. na synodní radu.

Stránky