Pozvánka na jednání seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty 26. 6. 2021 v Plzni – Korandově sboru

Dobrý den,

zdravím Vás jménem předsednictva Jeronymovy jednoty. I když jsme původně měli plán sejít se pouze jako předsednictvo, chceme vyhovět řádům, a tak posílám pozvánku na

jednání seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty, které se koná

v sobotu 26. 6. od 9.30 v Plzni – Korandově sboru

Prosíme o vyslání Vašeho zástupce!!!

Západočeská online mládež 2.0

Online
21. 5. 21
v 18:00

Těšit se můžete na:

 • Program Karla Müllera (z Pastoral Brothers)
 • společnou diskuzi,
 • mládežníky z jiných sborů,
 • modlitbu a příjemně strávený čas.

Těšíme se na vás ;)

https://meet.jit.si/zsmladez

Setkání se uskuteční na výše uvedené adrese a pořádají jej f. Aleš Rosický a f. Juliana Hamariová.
V případě dotazů pište a volejte na číslo 734780193 a e-mail cce.tepla@seznam.cz

Pozvání k modlitbám za západočeský seniorát

Milí bratři a milé sestry,

rádi bychom vás pozvali k  modlitbám za budoucnost našich sborů.

Jak víte, naše sbory se ocitají před velkou výzvou – nést evangelium tomuto světu i přes to, že si své duchovní pastýře, kazatele budeme muset zaplatit z vlastních prostředků.

Některé sbory to zvládnou bez potíží, jiné to vnímají jako ohrožení vlastní existence.

Pokyny Jeronymovy jednoty z 28. dubna 2021

Milé sestry a milí bratři,

zdravím Vás z Plzně a v příloze posílám instrukce ke sbírce darů Jeronýmovy jednoty, která má proběhnout do 31. 5. V nejbližší době dostanete poštou letošní propagační letáky. Upozorňuji, že vzhledem k resignaci bratra Lubomíra Kováře, kterému moc děkujeme za jeho dlouholetou službu, je třeba změnit i kontakt na předsednictvo JJ, kam budete zasílat výkazy a žádosti o dar. Vybrané finanční prostředky budete zasílat na stejný účet jako doposud.

S bratrským pozdravem

Josef Beneš

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 19. dubna 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Schválena žádost o jmenování br. far. Luďka Korpy za faráře ve sboru Plzeň Západ (ekvivalent volby ve sborovém shromáždění v současné situaci).
 • Schválena žádost o dispens pro volbu staršovstva ve FS ČCE v Teplé.
 • Nový zpěvník – SV doporučuje objednat více kusů, než je aktuálně potřeba (není jisté, zda bude možnost dotisku).
 • Nová dozorčí rada Diakonie Západ – schválena dle našeho návrhu.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. března 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Pro práci v poradních odborech byli pověřeni – Daniel Freitinger – PO teologický, Aleš Rosický – PO pro mládež.

 • Prosíme sbory, aby dodržovaly limit počtu účastníků bohoslužeb – chodí kontroly, byly již uděleny stotisícové pokuty (ŘKC)!

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. února 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV jednal v novém složení. Synodní rada potvrdila volbu D. Brahy za seniorátního kurátora a J. Polinského za náměstka seniorátního kurátora. Účastnil se i nově zvolený náhradník Marek Sterzik.

 • Děkujeme mnohokrát za službu br. Josefu Benešovi, který zastával místo seniorátního kurátora.

 • Bohoslužby v uzavřených okresech kvůli covidu se mohou konat, nebyly zakázány.

 • Sborová shromáždění se až do odvolání synodní radou nebudou konat.

Usnesení konventu 2020

Usnesení konventu Západočeského seniorátu přijatá na 2. zasedání XXXVIII. konventu

(které se konalo v sobotu 16. ledna 2021 online)

Dopis konventuálům: Konvent se přesunuje na sobotu 16. ledna

Vážené poslankyně a poslanci 38. konventu Západočeského seniorátu,

původně se měl náš konvent konat 7. listopadu v Chodově, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci byl odložen. Předsednictvo konventu a seniorátní výbor měli společnou schůzi a rozhodli jsme, že nový termín pro konvent je v sobotu 16. ledna 2021. Bude-li možnost ho uspořádat klasickou formou, pak se sejdeme tento den v 9.30 v Chodově. Pokud to však protiepidemiologická opatření neumožní, tak se sejdeme týž den v sobotu 16. ledna od 9.30 online. Mrzí nás to stejně jako vás, nicméně kvůli větší náročnosti na přípravu musíme být na tuto možnost připraveni s větším předstihem.

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 14. prosince 2020 v Plzni – Korandově sboru

Přítomni: Hamari, Satke, Beneš, Braha, Kovář, Krejčí

Omluveni: Matouš, Polinský

Seniorátní a sborové věci:

 • Seniorátní výbor obdržel souhlas s funkcí pastoračního pracovníka pro Ottu Tichého

 • Synodní rada potvrdila opakované volby K. Šimra (66% v Chrástu od 1. 10.) a Lukáše Krále (od 1. 9. 20 do 31. 12. 22 na 33% úvazku)

 • Bratr senior oznámil Synodní radě, že seniorátní výbor souhlasil se zrušením kazatelské stanice Trpísty

Stránky