Presbyterní konference „Církev a finance“

Jsme zváni na presbyterní konferenci na téma „Církev a finance“,

která se koná

v Korandově sboru v Plzni, na Anglickém nábřeží 13,

v sobotu 18. března 2017 od 10.00 hod.

Naším hostem bude bratr Miroslav Maňák ze synodní rady.

2. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Všem poslancům 2. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Sháníme seniorátní dokumenty

Momentálně shromažďujeme dokumenty z konventů z doby, kdy seniorátní stránky nebyly v pravidelném provozu. Chceme zde vytvořit archiv těchto dokumentů.

Jedná se především o sdělení seniorátního výboru a usnesení konventu od roku 2008.

Dále oceníme i tabulky o hospodaření seniorátu.

Zatím se nám podařilo nově sehnat usnesení konventu z r. 2015. Za něj, za aktuální seniorátní kalendář a seniorátní databázi děkujeme br. Mikuláši Zoubkovi.

Občasník POEMu – září 2015

Vyšel nový občasník poradního odboru evangelizačního a misijního. Stáhnout jej můžete následujícími odkazy:

Občasník POEMu – duben 2015

Občasník POEMu za duben 2015 je k dispozici ke stažení.

Občasník POEMu – listopad 2014

Občasník poradního odboru evangelizačního a misijního za listopad 2014 je k dispozici ke stažení.

Občasník šiřte svobodně, dle vlastního uvážení.

Občasník POEMu – květen 2014

Občasník poradního odboru evangelizačního a misijního z května 2014 je k dispozici ke stažení.

Občasník šiřte svobodně, dle vlastního uvážení.

Občasník POEMu – říjen 2013

Občasník poradního odboru evangelizačního a misijního za říjen 2013 je k dispozici.

Stahujte, tiskněte, šiřte, kopírujte.

Občasník POEMu – duben 2013

Vyšel nový občasník poradního odboru evangelizačního a misijního.

Stahujte, tiskněte, šiřte, kopírujte.

Občasník POEMu – leden 2013

Milí bratři a sestry, v první řadě vám chceme vyjádřit vděčnost za to, že Občasník čtete nebo i rozšiřujete či do něj přispíváte. Věříme, že Bůh hledá ty, kdo jsou ochotni slyšet i poslouchat, poddávat i vydávat svůj život Pánu a sloužit svým obdarováním k šíření Božího království. Ať jste vedeni a zmocňováni Duchem svatým a nesete ovoce, usilujete o jednotu a posvěcení sebe i církve.

Pán vám v celém novém roce mocně žehnej!

Stránky