Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 18. března 2019 v Nejdku

Seniorátní a sborové věci:

  • Proběhl rozhovor s br. Holubcem z kynšperské kazatelské stanice sokolovského sboru.
  • Seniorátní výbor doporučil žádost domažlického sboru o vydání pokynu k volbě br. faráře Daniela Freitingera.
  • Seniorátní výbor požádal synodní radu o vydání pokynu k volbě br. Tomáška v Chebu.
  • Seniorátní výbor požádal synodní radu o vydání pokynu k volbě br. Miroslava Hamariho v Plzni – Korandově sboru.

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 18. února 2019 v Kralovicích

Poznámky z jednání seniorátního výboru (dále SV)

  • Zdravotní stav bratra faráře Pavla Kučery se po úrazu (zlomený obratel) zlepšil, prosíme, myslete na něj ve svých modlitbách
  • Bratr farář Lubomír Líbal oslavil své 90. narozeniny, seniorátní výbor mu děkuje za jeho práci, gratuluje a přeje do dalších let hodně zdraví a požehnání od Pána církve
  • Synodní rada potvrdila bratra Ondřeje Pellara jako faráře. Bratr Ondřej slouží v Rokycanech na plný úvazek

Sdělení seniorátního výboru z 21. ledna 2019

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 21. ledna 2019 v Karlových Varech

Seniorátní a sborové věci:

  • Synodní rada schválila žádost br. jáhna O. Pellara o udělení dekretu volitelnosti za faráře ČCE.
  • Seniorátní výbor doporučil žádost br. jáhna Pavla Knorka o udělení dekretu volitelnosti za faráře ČCE.
  • Br. Jiří Kantor byl synodní radou schválen jako volitelný za výpomocného kazatele. Proběhla jeho volba v Plzni Západním sboru. Seniorátní výbor souhlasí s udělením ordinace.

Sdělení seniorátního výboru z 19. listopadu 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 19. listopadu 2018 v Plzni – Korandově sboru

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Podklady k presbyterní konferenci konané 24. 11. 2018 v Plzni – Korandově sboru

Dobrý den,

ještě jednou Vás zvu do Korandova sboru na presbyterní konferenci 24. 11. 2018 v 930 a v přílohách posílám dokumenty, které se k našemu tématu vztahují.

Sdělení seniorátního výboru z 15. října 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 15. října 2018 v Černošíně

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Sdělení seniorátního výboru ze 17. září 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 17. září 2018 v Novém Sedle

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Sdělení seniorátního výboru z 16. dubna 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 16. dubna 2018 ve Kdyni

Dobrý den, sestry a bratři, naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Presbyterní konference „100 let ČCE – důvod k oslavě nebo důvod k zamyšlení?“ 14. 4. 2018

Milé sestry, milí bratří,

rádi bychom vás pozvali na presbyterní konferenci, která se bude konat 14. dubna od 10:00 v Novém Sedle. Rádi bychom diskutovali o problémech, kterým naše církev v současnosti čelí, byli bychom proto rádi, abyste se zúčastnili v hojném počtu.

Prosíme také, abyste také zvážili, zda můžete přispět do diskuze formou krátkého připraveného příspěvku (zhruba 5-10 minut).

Sdělení seniorátního výboru z 26. března 2018

Sdělení seniorátního výboru z jednání konaného dne 26. března 2018 v Plzni – Západním sboru

Dobrý den, sestry a bratři, v tyto sváteční dny Vás zdravíme slovem Písma:

A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“

Luk 24, 25-26

Naše jednání v tomto měsíci mělo, mimo jiné, následující obsah:

Pokyn k volbě přišel ze SR pro: H. Hamariovou, P. Kučeru, P. Tomáška a J. Satkeho.
Opakované volby farářů proběhly v Chebu (P. Tomášek), Plzni – Korandově sboru (H. Hamariová) a Přešticích (J. Satke).
Pokud máte zájem, objednejte si na ústředí církve publikaci Církev v proměnách času.
Instalace bratra Pavlise v Merklíně se ze zdravotních důvodů odkládá.
Synodní rada a Diakonie vyzývá ke sbírce na uprchlický tábor pro 80.000 lidí v Zátarí (Jordánsko).

Stránky