Seniorátní sdělení

Na této stránce se můžete seznámit se sděleními seniorátního výboru, což jsou většinou zpávy z jeho jednání nebo pokyny pro sbory a kazatele.

Najdete zde i jiné zprávy, jako např. sdělení předsednictva konventu nebo Jeronýmovy jednoty.

Sdělení seniorátního výboru z 18. září 2017

Sdělení seniorátního výboru z jednání dne 18. září 2017 v Mariánských Lázních

Sborové záležitosti

  • Synodní rada potvrdila volbu bratra faráře Karla Šimra v Chrástu na tři roky.
  • Bratr farář Radek Matuška rezignoval a odešel ze sboru v Chodově k poslednímu červnu. Následně byl zvolen v sousboří na půl úvazku v Horním Slavkově a dvakrát čtvrt v Ostrově a Podbořanech. SR potvrdila volbu od 1. 7. do 30. 6. na tři roky.

Sdělení seniorátního výboru ze 3. září 2017

Milé sestry a milí bratři,

zdravím Vás po prázdninách. Přijměte, prosím, touto formou pozvání na seniorátní setkání na hoře Bzí. Vzhledem k mylně uvedenému termínu v jedné z verzí seniorátního kalendáře upřesňuji termín tohoto bohoslužebného setkání se slavením Večeře Páně. Bude se konat v neděli 17.9. v 11.00 hodin na hoře Bzí. Autobus odjíždí z Plzně, parkoviště Peklo (zvané též Parking Nové divadlo, viz Mapy.cz) v 9.30 hodin. Hostem bude bratr Mgr. Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE, se kterým se setkáme již v sobotu 16.9. v 19.00 hodinv Korandově sboru k přednášce a diskusi na téma Co diakonie ČCE ctí a neopouští.

Sdělení seniorátního výboru z 15. května 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 15. května 2017 v Nejdku

  • Bratr farář Milan Satke slavil své 80. narozeniny. Děkujeme pánu Bohu za jeho službu a Milanovi vyprošujeme i touto cestou hodně Božího požehnání do dalších let života.
  • SV schvaluje žádost o dispens Radka Matušky na místo faráře v Chodově k 30. 6. 2017, aby od 1. 7. 2017 mohl být zvolen pro sousboří Horní Slavkov, Ostrov nad Ohří a Podbořany
  • Ve sboru Přeštice byla volba části staršovstva

Sdělení seniorátního výboru z 24. dubna 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 24. dubna 2017 v Merklíně

  • Opakovanou volbou byl v Nejdku zvolen bratr farář Ogola na 3 roky do 31. 8. 2020 velkou většinou hlasů.
  • Na synodní radu byla zaslána žádost o potvrzení volby bratra Martina Zikmunda v K. Varech, instalace proběhne v září.
  • Na synodní radu byla zaslána žádost o pokyn k volbě bratra Karla Šimra ve sboru v Chrástu do 30. 9. 2020 na ⅔ úvazku.

Sdělení seniorátního výboru z 20. března 2017

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu

z jednání seniorátního výboru konaného dne 20. března 2017 v Chodově

  1. Setkání zástupců seniorátu a bavorské církve v Hofu proběhlo 4.4.2017 od 10.00 hodin

  2. Bratr farář Martin Zikmund byl 5.3.2017 zvolen ve sboru Karlovy Vary od 1.7.2017 do 30.6.2022

Stránky