Seniorátní sdělení

Na této stránce se můžete seznámit se sděleními seniorátního výboru, což jsou většinou zpávy z jeho jednání nebo pokyny pro sbory a kazatele.

Najdete zde i jiné zprávy, jako např. sdělení předsednictva konventu nebo Jeronýmovy jednoty.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 20. dubna 2022 v Mariánských Lázních

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SR potvrdila volbu Pavla Knorka ve sboru v Sokolově do r. 2028 na 100% úvazek.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 21. února 2022 v Chodově u Karlových Varů

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Na synodní radu byla odeslána žádost o vydání pokynu k volbě br. far. P. Knorka v Sokolově (2022–2028) a br. far. M. Zikmunda (2022–2026) v Karlových Varech a Chodově. Volebního shromáždění v K. Varech a Chodově se za SV zúčastní br. David Braha.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 17. ledna 2022 ve Kdyni na Šumavě

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Synodní rada potvrdila volbu ses. far. Heleny Hamariové v Plzni – Korandově sboru a br. far. Daniela Matouše ve sboru v M. Lázních.

 • Synodní rada potvrdila br. Otu Tichého jako pastoračního pracovníka v Merklíně.

 • Synodní rada schválila sloučení sborů Kralovice a Chrást.

Usnesení 3. zasedání 38. konventu Západočeského seniorátu, které se konalo dne 6. 11. 2021 v Chodově u Karlových Var

1/ PŘIPOMENUTÍ ZESNULÝCH

2/ USTAVENÍ KONVENTU

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. listopadu 2021 v Novém Sedle

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Synodní rada potvrdila volbu br. far. Ondřeje Pellara ve sboru v Rokycanech.

 • Synodní rada vydala pokyn k volbě pro ses. far. Helenu Hamariovou v Plzni Korandově sboru.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 24. října 2021 v Kynšperku n. O.

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Ve třech sborech našeho seniorátu proběhly volby kazatelů: v Černošíně – ses. far. Juliana Hamariová, v Mariánských Lázních – br. far. Daniel Matouš, v Rokycanech – br. far. Ondřej Pellar.

 • Farní sbor ve Stříbře je od 1. 10. administrován z Plzně – Korandova sboru (br. senior M. Hamari).

Svolání konventu 2021

Seniorátní výbor Západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Anglické nábřeží 13, 301 00 Plzeň

Všem poslancům 3. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

Ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve čl. 27–29 a Jednacího a volebního řádu oddíly A, C, F svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu ve spolupráci s předsednictvem konventu

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 8. září 2021 v Přešticích

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV schválil Žádost o pokyn k volbě pro sestru farářku Helenu Hamariovou, Korandův sbor v Plzni, na období 2021–2027, 100% úvazek.

 • Seniorát má 2 nové kurátory – Cheb – br. Karas; Teplá – br. Jan Polinský. Přejeme mnoho Božího požehnání!

 • Návratka předsednictvu konventu – odeslat do pondělí 4. října.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 21. června 2021 v Karlových Varech

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SR schválila povolací listinu br. Radka Matušky – na 1 rok. Br. Matuška zaslal žádost o jmenování za faráře.
 • Ve sboru v Černošíně proběhla volba farářky Juliany Hamariové na poloviční úvazek na dva roky.
 • Pověření ke službě laických členů SV proběhne během září. Místo bude určeno (Teplá či Kynšperk).
 • Regionální sbor – proběhlo setkání chebského, mariánskolázeňského a ašského sboru. Společně hovořili o možnosti vytvoření jednoho (regionálního?) sboru.

Pozvánka na presbyterní konferenci o regionálních sborech 2. 10. 2021

Sestry a bratři, vážení přátelé,

zveme Vás na presbyterní konferenci, která se bude konat dne 2. 10. 2021 od 9.30 v Korandově sboru v Plzni.

Protože se v organizaci církve dějí věci, kterým chceme společně více porozumět, bude, po dohodě se seniorátním výborem, tématem:

Regionální sbory aneb „Jest co nového pod sluncem?“

Svými příspěvky poslouží zástupci SV, bratři z našeho seniorátu, a předpokládáme, že proběhne kvalitní diskuse.

Stránky