Seniorátní sdělení

Na této stránce se můžete seznámit se sděleními seniorátního výboru, což jsou většinou zpávy z jeho jednání nebo pokyny pro sbory a kazatele.

Najdete zde i jiné zprávy, jako např. sdělení předsednictva konventu nebo Jeronýmovy jednoty.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 17. května 2021 v Teplé

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV souhlasí s volbou farářky Juliany Hamariové na sbor v Černošíně – na dva roky, úvazek 0,5 a souhlasí s předloženou povolávací listinou.

 • SV projednal osobní dopis br. Jiřího Marvana.

 • SV projednal situaci obsazení kazateli v Mariánských Lázních a Chebu.

 • SV souhlasí se sloučením sborů Chrást a Kralovice.

Pozvání k modlitbám za západočeský seniorát

Milí bratři a milé sestry,

rádi bychom vás pozvali k  modlitbám za budoucnost našich sborů.

Jak víte, naše sbory se ocitají před velkou výzvou – nést evangelium tomuto světu i přes to, že si své duchovní pastýře, kazatele budeme muset zaplatit z vlastních prostředků.

Některé sbory to zvládnou bez potíží, jiné to vnímají jako ohrožení vlastní existence.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 19. dubna 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Schválena žádost o jmenování br. far. Luďka Korpy za faráře ve sboru Plzeň Západ (ekvivalent volby ve sborovém shromáždění v současné situaci).
 • Schválena žádost o dispens pro volbu staršovstva ve FS ČCE v Teplé.
 • Nový zpěvník – SV doporučuje objednat více kusů, než je aktuálně potřeba (není jisté, zda bude možnost dotisku).
 • Nová dozorčí rada Diakonie Západ – schválena dle našeho návrhu.

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. března 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • Pro práci v poradních odborech byli pověřeni – Daniel Freitinger – PO teologický, Aleš Rosický – PO pro mládež.

 • Prosíme sbory, aby dodržovaly limit počtu účastníků bohoslužeb – chodí kontroly, byly již uděleny stotisícové pokuty (ŘKC)!

Sdělení seniorátního výboru západočeského seniorátu z jednání konaného dne 15. února 2021 on-line

Sborové a seniorátní záležitosti

 • SV jednal v novém složení. Synodní rada potvrdila volbu D. Brahy za seniorátního kurátora a J. Polinského za náměstka seniorátního kurátora. Účastnil se i nově zvolený náhradník Marek Sterzik.

 • Děkujeme mnohokrát za službu br. Josefu Benešovi, který zastával místo seniorátního kurátora.

 • Bohoslužby v uzavřených okresech kvůli covidu se mohou konat, nebyly zakázány.

 • Sborová shromáždění se až do odvolání synodní radou nebudou konat.

Usnesení konventu 2020

Usnesení konventu Západočeského seniorátu přijatá na 2. zasedání XXXVIII. konventu

(které se konalo v sobotu 16. ledna 2021 online)

Dopis konventuálům: Konvent se přesunuje na sobotu 16. ledna

Vážené poslankyně a poslanci 38. konventu Západočeského seniorátu,

původně se měl náš konvent konat 7. listopadu v Chodově, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci byl odložen. Předsednictvo konventu a seniorátní výbor měli společnou schůzi a rozhodli jsme, že nový termín pro konvent je v sobotu 16. ledna 2021. Bude-li možnost ho uspořádat klasickou formou, pak se sejdeme tento den v 9.30 v Chodově. Pokud to však protiepidemiologická opatření neumožní, tak se sejdeme týž den v sobotu 16. ledna od 9.30 online. Mrzí nás to stejně jako vás, nicméně kvůli větší náročnosti na přípravu musíme být na tuto možnost připraveni s větším předstihem.

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 14. prosince 2020 v Plzni – Korandově sboru

Přítomni: Hamari, Satke, Beneš, Braha, Kovář, Krejčí

Omluveni: Matouš, Polinský

Seniorátní a sborové věci:

 • Seniorátní výbor obdržel souhlas s funkcí pastoračního pracovníka pro Ottu Tichého

 • Synodní rada potvrdila opakované volby K. Šimra (66% v Chrástu od 1. 10.) a Lukáše Krále (od 1. 9. 20 do 31. 12. 22 na 33% úvazku)

 • Bratr senior oznámil Synodní radě, že seniorátní výbor souhlasil se zrušením kazatelské stanice Trpísty

Svolání konventu 2020

Všem poslancům 2. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu ČCE

Milé sestry, milí bratři,

ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve, čl. 27 – 29 a Jednacího a volebního řádu, oddíly A, C, F, svolává seniorátní výbor Západočeského seniorátu ve spolupráci s předsednictvem konventu

2. zasedání XXXVIII. konventu Západočeského seniorátu

na sobotu 7. listopadu 2020 v 9.30 do FS ČCE v Chodově

S bratrským pozdravem

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 18. května 2020 v Nejdku

Seniorátní a sborové věci:

 • Synodní rada schválila žádost bratra faráře Tomáška o zachování způsobilosti k ordinované službě

 • Synodní rada vydala pokyn k opakované volbě pro bratra Karla Šimra ve sboru v Chrástu

 • Seniorátní výbor projednal a schválil žádosti o podporu mikroprojektů pro sbory Černošín, Přeštice, Domažlice, Teplá, Kralovice, Chrást, Aš, Rokycany – všechny ve výši 10.000,– Kč

 • Od 1. 3. 2020 byl administrací sboru v Chebu pověřen bratr farář Daniel Matouš

Stránky